Det finns ännu tid att kontrollera och vid behov korrigera skattesatsen för slutet av året

Nyhet, 21.10.2019

En del av löntagarna har ännu för låg skattesats. Om skattesatsen på skattekortet är för låg i förhållande till hela årets inkomster tas det ut skatt på lönen enligt tilläggsprocenten under slutet av året. Skatteförvaltningen uppmanar löntagarna att kontrollera sin skattesats och att vid behov göra ett ändringsskattekort i MinSkatt för slutet av året.

I september påminde Skatteförvaltningen att det nu är viktigare än förut att följa med hur inkomsterna flyter in under året eftersom skattekortet för första gången i år har endast en inkomstgräns för hela året. Också det separata skattekortet för biinkomster har slopats.

– Finländarna har under hösten gjort ändringsskattekort lite flitigare än i fjol. Antalet ändringsskattekort har inte stigit exceptionellt starkt eftersom finländarna i regel kontrollerar sin skattesats så här under hösten. Skillnaden mot tidigare är att skattekorten oftare än förut görs i MinSkatt. Det lönar sig att kontrollera den årliga inkomstgränsen speciellt om de egna löneinkomsterna eller avdragen från inkomsterna har ändrats avsevärt, säger överinspektör Päivi Ylitalo från Skatteförvaltningen.

Det lönar sig att göra ändringsskattekortet elektroniskt i MinSkatt.
– För att göra ett skattekort ska löntagaren alltid på förhand ta reda på hur mycket inkomster hen har tjänat in från början av året och hur mycket skatt har tagits ut på dem. Därtill behövs en uppskattning av hela årets inkomster och uppgifter om eventuella avdrag, till exempel resekostnader och hushållsavdrag, säger Päivi Ylitalo.

Man kan också få ett skattekort gjort via telefonservicen eller på skattebyrån.

Det lönar sig att göra ett ändringsskattekort i tid, eftersom Skatteförvaltningens tjänster har ett avbrott i början av november

Det lönar sig för de löntagare som behöver ett ändringsskattekort att agera redan inom den närmaste framtiden. Skatteförvaltningens tjänster har ett avbrott 1–8.11 som beror på att datasystemet uppdateras. MinSkatt är ur bruk från 1.11 kl. 15.30 till 8.11 kl. 9. Skatteärenden kan inte heller skötas på skattebyråerna eller servicenumren 4–6.11. Skattebyråerna och de allmännaste servicenumren är öppna men de erbjuder endast allmän rådgivning.

Under serviceavbrottet införs nya skatteslag i Skatteförvaltningens beskattningsprogram. Från och med november kan kunderna också sköta överlåtelseskatteärenden i MinSkatt. Efter serviceavbrottet kan man i MinSkatt även lämna anmälningar om byggande och ansöka om momsåterbäring från EU-länder. Från och med mars nästa år kan också alla fastighetsskatteärenden skötas i MinSkatt.

Ytterligare information:

Päivi Ylitalo, skattesakkunnig, tfn 029 5134 285

e-post: fornamn.efternamn@vero.fi

För att göra ett skattekort behöver du ha följande uppgifter:

  • Intjänade inkomster från början av året
  • Betalda skatter från början av året
  • En uppskattning av hela årets inkomster
  • Uppgifter om eventuella avdrag (t.ex. resekostnader, hushållsavdrag)