De nya Suomi.fi-fullmakterna tas i bruk i november

Nyhet, 17.6.2019

Från och med november 2019 kan du sköta följande skatteärenden i MinSkatt:

 • ändring av sådana fastighetsuppgifter som utgör grunden för fastighetsbeskattningen
 • anmälningar om byggande
 • ansökningar om återbäring av moms (ALVEU)
 • anmälningar som tidigare lämnats i den särskilda ordningen för moms (Mini One Stop Shop)

När du sköter dessa ärenden för någon annan behöver du en fullmakt.

Om du redan har tagit i bruk fullmakten Skatteärenden kan du för fullmaktsgivaren sköta alla skatteärenden i MinSkatt. Om exempelvis en bokföringsbyrå har fullmakten Skatteärenden kan byrån med hjälp av fullmakten lämna deklarationer och ansökningar även i sådana skatteärenden som överförs till MinSkatt i november. Med hjälp av fullmakten Skatteärenden ser bokföringsbyrån alla fullmaktsgivarens skatteuppgifter i MinSkatt.

Suomi.fi-fullmakter för att sköta enskilda skatteärenden

Om du i MinSkatt för någon annan endast sköter fastighetsskatteärenden, namngivna momsärenden eller ärenden som gäller anmälningar om byggande och du inte har fullmakten Skatteärenden behöver du en separat Suomi.fi-fullmakt. 

Nya Suomi.fi-fullmakter är

 • sköta ärenden i samband med fastighetsbeskattning
 • anmälningar om byggande och begäranden av skattenummer
 • ansökan om återbäring av moms till andra EU-länder
 • anmälningar om den särskilda ordningen för moms

Med dessa Suomi.fi-fullmakter ovan kan du endast sköta namngivna skatteärenden, till exempel med fullmakten för fastighetsskatteärenden kan du endast sköta ärenden som gäller fastighetsskatt. Du kan redan nu ansöka om de nya fullmakterna i e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Skatteförvaltningen rekommenderar att de kunder som har behov av att ge fullmakt för skötsel av ett enskilt skatteärende i mån av möjlighet tar i bruk de nya Suomi.fi-fullmakterna före ingången av november.

Behörigheterna i Katso fungerar vid sidan om Suomi.fi-fullmakterna

Du kan fortfarande sköta ärenden också med Katso-behörigheterna Företagets huvudanvändare eller sekundära huvudanvändare, MinSkatt för företag samt MinSkatt för personer och företag.

Om du har lämnat deklarationer eller anmälningar med någon av följande Katso-behörigheter kan du utan separata åtgärder använda samma Katso-behörighet för samma skatteärende även i MinSkatt:

 • Lämnare av fastighetsuppgifter
 • Utlänningsåterbetalningssökande (ALVEU och M1SS/MOSS)
 • Lämnare av jämförelseuppgifter.

Mer information om att ansöka om fullmakt på skatt.fi:

Så här ger du fullmakt för skötsel av skatteärenden