Betala arbetsgivarprestationerna senast på förfallodagen fast uppgifterna ännu inte syns i MinSkatt

Nyhet, 7.2.2019

Om de uppgifter du lämnat till inkomstregistret ännu inte syns i totalbeloppet av förpliktelser i MinSkatt på förfallodagen, ska du det oaktat betala arbetsgivarprestationerna enligt dina anmälningar för att slippa dröjsmålsränta.

Om du lämnar anmälningarna avsevärt försent används betalningarna i förfalloordning, dvs. alltid till den skatt som först förfaller till betalning. Du kan inte allokera en betalning att vänta på en viss skatt. Observera att en oanvänd betalning för skatter på eget initiativ används den sista dagen i månaden till eventuella andra obetalda skatter. Även negativ moms kan användas till betalning av andra skatter. Du kan kontrollera betalningsläget i MinSkatt.

För att betalda prestationer inte ska återbäras innan anmälan har lämnats in, välj följande återbäringsvillkor i MinSkatt: Återbäringen används senare. Då väntar återbäringen på kommande förpliktelser.

Den sista betalningsdagen för arbetsgivarprestationer är den 12:e dagen i månaden Du kan betala på samma sätt som förut med referensnumret för skatter på eget initiativ exempelvis i MinSkatt.

Elektronisk inlämnade anmälningar överförs från inkomstregistret till Skatteförvaltningen varje dag. Det tar ett par dagar för pappersanmälningar att bli förmedlade från inkomstregistret till Skatteförvaltningen.

Läs också: Så här hittar du referensnummer i MinSkatt