Besvara enkäten och påverka innehållet i den nya momsdeklarationen

Nyhet, 28.10.2019

Vi samlar just nu på Skatteförvaltningen in våra kunders synpunkter på och kommentarer om momsdeklarationen som vi ska förnya. Enkäten genomförs som en Webropol-enkät.

Vi vill be om kommentarer och åsikter direkt av deklarationens användare om det föreslagna nya datainnehållet och om hur ändringarna i deklarationen påverkar våra kunders verksamhet. Gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med kunderna utgör ett av Skatteförvaltningens strategiska mål.

Enkäten kan besvaras ännu senast på fredagen 8.11.2019. Det lönar sig att besvara eftersom det nu kommenterade datainnehållet i momsdeklarationen redan tidigare har redigerats enligt den respons och de utvecklingsförslag som vi har fått av kunderna.

Efter att enkäten stängts går vi igenom responsen och gör de ändringar som behövs på deklarationsutkastet. Målsättningen är att vi på Skatteförvaltningen fattar ett beslut om ändringarna i momsdeklarationen ännu under 2019.

Målet är att den nya momsdeklarationen tas i bruk 2022. Att förnya deklarationen är den första fasen i ändringen av momsrapporteringen. Till ändringen hör också den eventuella övergången till transaktionsspecifik rapportering, det vill säga att använda faktura- och verifikationsspecifika uppgifter, vilka möjliggör exempelvis att skapa en förhandifylld momsdeklaration för kunderna.

Momsdeklarationen som förnyas har också behandlats på kundevenemang – titta på inspelningen från 24.10

Utöver enkäten har även de kundevenemang som Skatteförvaltningen arrangerat om ändringarna i momsrapporteringen väckt mycket intresse. Vecka 43 arrangerade vi sammanlagt 4 evenemang där vi presenterade den momsdeklaration som ska ändras.

Vi tackar er för att ni har deltagit aktivt i evenemangen och diskussionerna under dem. Redan till kundevenemangen som vi arrangerade torsdag 24.10 för Koncernskattecentralens kunder och för små och medelstora företag samt bokföringsbyråer meddelade sig närmare 1 000 personer. Presentationsmaterialen från dessa evenemang och inspelningen av eftermiddagens evenemang finns på sidan Framtiden för momsrapporteringen (inspelningen på finska, materialet tillsvidare på finska men uppdateras senare på svenska).