Arbetsgivare, har du fått ett brev om att anmäla löner till inkomstregistret?

Nyhet, 20.6.2019

Skatteförvaltningen har skickat ett anvisningsbrev till de företag som under början av året anmält betydligt lägre löner och förskottsinnehållningar än i fjol.

Brevet har skickats utan grund till en del företag. För vissa företag har förskottsinnehållningsbeloppet varit högre än tidigare eller så har skillnaden i förskottsinnehållningarna varit obetydlig. Skatteförvaltningen beklagar de olägenheter som brevet har medfört.

Om anmälningarna redan har lämnats till inkomstregistret behöver man inte kontakta Skatteförvaltningen eller Inkomstregisterenheten på grund av brevet.

Från början av 2019 har det varit obligatoriskt att anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret.Om det uppstår problem vid anmälan av löneuppgifter till inkomstregistret, gör så här:

  • Om en bokföringsbyrå eller annan tjänsteleverantör lämnar anmälningarna till inkomstregistret på företagets vägnar, kontakta bokföringsbyrån eller tjänsteleverantören.
  • Om du använder ett löneadministrationssystem för anmälningarna, kontakta systemleverantören.
  • Om du använder inkomstregistrets e-tjänst för anmälningarna, kontakta inkomstregistrets kundtjänst.

Anvisningar:

Kontaktinformation:

Nyheten har uppdaterats 20.6.2019 kl. 16.15 (med ett tillägg om att brev har skickats utan grund)