Anvisning om slopandet av indelningen i förvärvskällor för samfund publicerad

Nyhet, 3.7.2019

Skatteförvaltningen har publicerat en detaljerad skatteanvisning om Slopandet av indelningen i förvärvskällor för vissa samfund. I anvisningen behandlas hur slopandet av indelningen i förvärvskällor för vissa samfund påverkar beskattningen av olika samfundsformer. Anvisningen tillämpas från och med skatteåret 2020.

Skatteförvaltningen uppdaterar under år 2019 sina övriga anvisningar på grund av slopandet av indelningen i förvärvskällor för vissa samfund.

Läs mer

Den nya detaljerade skatteanvisningen:

Andra anvisningar: