Fem miljoner finländare får snart den förhandsifyllda skattedeklarationen – skattedeklarationen har förnyats

Nyhet, 25.3.2019

Postningen av de förhandsifyllda skattedeklarationerna har börjat. Skattedeklarationerna skickas i slumpmässig ordning före slutet av april. Skattedeklarationen har förnyats: den är inte längre en blankett som ska fyllas i utan en utskrift av dina beskattningsuppgifter. Skattedeklarationen finns också i e-tjänsten MinSkatt där du vid behov kan komplettera uppgifterna.

Kontrollera att uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen stämmer och att inget saknas. Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra någonting.

Om deklarationen behöver kompletteras är den utsatta dagen 7.5, 14.5 eller 21.5.2019. Kontrollera i din skattedeklaration eller i MinSkatt när du senast ska komplettera uppgifterna.

Komplettera skattedeklarationen i MinSkatt

Skattedeklarationen kan nu för första gången göras i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Skattedeklarationerna blir tillgängliga i slumpmässig ordning i MinSkatt. Skattedeklarationen öppnas för granskning senast 23.4.2019. Logga in i tjänsten med nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Om du vill kan du ge en annan person, exempelvis en nära anhörig, fullmakt att sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Du kan ge fullmakten på adressen suomi.fi/fullmakter. 

Det är också möjligt att deklarera på papper

Skattedeklarationen kan fortfarande kompletteras på papper men sättet att korrigera uppgifter har ändrats. Korrigeringarna görs inte längre direkt i den förhandsifyllda skattedeklarationen utan uppgifterna ska lämnas på de blanketter som nämns i skattedeklarationen. Det finns egna blanketter exempelvis för hushållsavdrag eller hyresinkomster.

Skriv ut de blanketter som behövs på adressen skatt.fi/blanketter. Du kan också beställa blanketterna och vid behov också ett returkuvert på servicenumret 029 497 031 (Blankettbeställningar) eller hämta dem på skattebyrån.

Observera att blanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen på skattedeklarationen. Var ute i god tid och reservera också tillräckligt med tid för postens gång.

De flesta har skatteåterbäringsdagen eller förfallodagen för kvarskatt redan i augusti

I regel får kunderna beskattningsbeslutet och beskattningsintyget med skattedeklarationen. Utbetalningsdagen för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatt är inte längre de samma för alla kunder. För de flesta kunder tidigareläggs betalningsdagarna:

  • De flesta får skatteåterbäringen på sitt bankkonto redan den 6 augusti 2019 om Skatteförvaltningen känner till kontonumret.
  • De vanligaste förfallodagarna för kvarskatt är 1.8.2019 (1. raten) och 1.10.2019 (2. raten).

Kontrollera dock din utbetalningsdag för skatteåterbäringen eller dina förfallodagar för kvarskatten i beskattningsbeslutet eller i MinSkatt. Kom ihåg att anmäla ditt nya eller förändrade kontonummer i MinSkatt.

Skatteåterbäringsdagen eller förfallodagarna för en kvarskatt kan senareläggas om skattedeklarationen ändras för dig eller din maka eller make! Då finns de nya datumen i det nya beskattningsbeslutet som du får när skattedeklarationen har behandlats. Om inget ändras förblir datumen desamma.

Om du inte får ett beskattningsbeslut med skattedeklarationen, utan istället en preliminär beskattningsuträkning ska du observera att skatteåterbäringen eller kvarskatten i den är en uppskattning som senare kan förändras. Beskattningsbeslutet skickas senare till dig.

Har du tagit i bruk Suomi.fi-meddelandena?

I år får en del av finländarna den förhandsifyllda skattedeklarationen för första gången endast elektroniskt. Skattedeklarationen skickas enbart elektroniskt till dem som har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, dvs. Suomi.fi-meddelandena. Dessa kunder får ett e-postmeddelande genast när skattedeklarationen kan granskas i MinSkatt.

Se hur den nya förhandsifyllda skattedeklarationen ser ut