Återbäringarna av energiskatt på jordbruk och växthus betalas ut denna vecka

Nyhet, 25.9.2019

Återbäringarna av energiskatt på jordbruk och växthus betalas in på kundernas konton den här veckan, alltså under vecka 39. Om en kund har obetalda skatter, används återbäringen först till dem. Återstoden betalas in på kundens konto. I det fall att återbäring har använts till obetalda skatter, har vi skickat ett meddelande om detta.

Den som bedriver växthusodling eller jordbruk yrkesmässigt får ansöka om återbäring av energiskatt. Ansökan om återbäring för år 2018 skulle lämnas in senast 28.2.2019. Samfund och samfällda förmåner ska ansöka om återbäring inom fyra månader från utgången av det skatteår för vilket återbäring söks.

Ytterligare information: