Inkomstregistret införs 1.1.2019: minneslista för den som anmäler löneuppgifter

Nyhet, 13.12.2018

När inkomstregistret införs 1.1.2019 ändras anmälningen av löneuppgifter. Vi har sammanställt en minneslista för att underlätta anmälningarna efter årsskiftet.

Anmäl löneuppgifterna elektroniskt till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019

  • Anmäl löner som har betalats ut 1.1.2019 och senare med en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret inom 5 dagar från löneutbetalningen.
  • Anmäl arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter och avdrag på dem med arbetsgivarens separata anmälan månatligen senast den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden.

Från webbtjänsten Palkka.fi går uppgifterna direkt till inkomstregistret – ingen separat inkomstregisteranmälan behövs. Palkka.fi är kostnadsfri.

Uppgifterna om löner och arbetsgivarprestationer som betalats 2018 ska lämnas till Skatteförvaltningen

  • Lämna uppgifterna om arbetsgivarprestationer för december 2018 till Skatteförvaltningen senast 12.1.2019.
  • De som har en förlängd skatteperiod ska lämna uppgifterna om arbetsgivarprestationer för oktober–december 2018 till Skatteförvaltningen senast 12.2.2019.
  • Kom ihåg att lämna en årsanmälan till Skatteförvaltningen om löner som betalats ut under 2018. Lämna in årsanmälan elektroniskt senast 4.2.2019 (på papper senast 31.1.2019).

Lämna uppgifterna elektroniskt till Skatteförvaltningen exempelvis i MinSkatt.

Löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret visas i MinSkatt

Förskottsinnehållningspliktiga löner samt arbetsgivarprestationer visas som totalbelopp i MinSkatt från den 7 dagen i den månad som följer på skatteperioden eller följande vardag. Exempelvis uppgifter som anmälts till inkomstregistret i januari 2019 visas från och med 7.2.2019. För dem som har en förlängd skatteperiod visas uppgifterna från och med 8.4.2019.

Inkomstregistret inverkar inte på betalningen av arbetsgivarprestationer. Den sista betalningsdagen är densamma som tidigare, dvs. den 12 dagen i månaden.

Läs mer

Vem ska jag kontakta i frågor som gäller inkomstregistret?

Kontakta Skatteförvaltningen om din fråga gäller exempelvis om en inkomst är skattepliktig, om förskottsinnehållning ska verkställas på en prestation eller om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska betalas.

Kontakta Inkomstregisterenheten (inkomstregistret.fi) om du har en allmän fråga om anmälningar till inkomstregistret, om e-tjänsten eller exempelvis om hur man hänför löneslagen inom löneadministrationen till de olika inkomstslagen som finns i inkomstregistret.