Våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 19.9 cirka klockan 7–15.30.

Beskattning av julgubbe

Nyhet, 5.12.2018

Ett hushåll betalar en julgubbe

När ett hushåll beställer en julgubbe uppkommer det i regel inte ett anställningsförhållande mellan dem om inte detta särskilt har avtalats. Den ersättning som betalas till julgubben är en arbetsersättning för vilken hushållet varken behöver verkställa förskottsinnehållning eller lämna årsanmälan, om de prestationer som hushållet betalar till personen i fråga inte överskrider 1 500 euro under 2018. Om prestationen betalas på 2019 års sida och julgubben inte är införd i förskottsuppbördsregistret, ska arbetsersättningen anmälas till inkomstregistret. Prestationen ska anmälas även om förskottsinnehållning inte behöver verkställas på prestationen.

Ett företag betalar en julgubbe

Om ett företag beställer en julgubbe som inte är införd i förskottsuppbördsregistret, ska företaget verkställa förskottsinnehållning på den arbetsersättning det betalar ut. Då ska företaget även lämna en årsanmälan. Om prestationen betalas ut på 2019 års sida ska den anmälas till inkomstregistret. Ingen anmälningsskyldighet uppkommer om julgubben är införd i förskottsuppbördsregistret.

Så här ska julgubben deklarera inkomsten

Den arbetsersättning julgubben får utgör skattepliktig förvärvsinkomst för hen, och hen ska uppge inkomsten i sin skattedeklaration. Från denna inkomst får julgubben dra av de kostnader som hänför sig till den, exempelvis resekostnader (med egen bil 0,25 €/km år 2018) och kostnader för julgubbsutstyrseln.