Årsanmälare av moms: Gör så här om du har fått en betalningsuppmaning för en förseningsavgift för en försenat inlämnad deklaration

Nyhet, 9.8.2018

Har du lämnat in årsanmälan för moms försenat och inte betalat förseningsavgiften för den enligt anvisningarna för betalningen i sammandraget i MinSkatt (skatt.fi/minskatt)? I så fall har du nu per post fått ännu en betalningsuppmaning där det berättas den utsatta dagen för när betalningen senast ska betalas innan den skickas till utsökning.

Betala förseningsavgiften med de uppgifter du har fått i sammandraget för betalningsuppmaningen. Betala samtidigt de influtna dröjsmålsräntorna för den försenade betalningen. Förseningsavgiften som påförts för försenade deklarationer är 3 euro/dag fr.o.m. den första förseningsdagen. Din deklaration anses mottagen den dag den har kommit in till Skatteförvaltningen. Du kan beräkna beloppet på dröjsmålsräntan i MinSkatt. Om det inte går att beräkna dröjsmålsräntan i MinSkatt kan du ringa till servicenumret tfn 029 497 027.

Om du i fortsättningen vill ha sammandraget per post ska du välja postning som leveranstyp i MinSkatt eller ringa vår telefonservice.

Läs mer: Förseningsavgift för en deklaration av skatter på eget initiativ