Ändringar i Katso-anvisningssidorna

Nyhet, 27.9.2018

Anvisningssidornas placering och layout för webbtjänsten Katso har ändrats. Anvisningarna har överförts från skatt.fi till ingångssidan för Katso och samtidigt har layouten förenhetligats med ingångssidan.