Suomi.fi-identifiering tas i bruk i webbtjänsten Katso 19.9.2017

Nyhet, 14.9.2017

I webbtjänsten Katso ersätts Tunnistus.fi-tjänsten av Suomi.fi-identifiering på tisdag 19.9 kl. 6–7. Suomi.fi-identifiering behövs för Katso-funktionerna där kunden kan verifiera sin identitet elektroniskt (bl.a för att skapa behörighet som huvudanvändare, öppna en låst Katso-kod och certifiera en underkod). I praktiken ändras identifieringsmenyn i Katso-funktionerna så att den motsvarar exempelvis identifieringsmenyn i FPA:s tjänster. Samtidigt blir det även möjligt att identifiera sig mobilt.

Ändringen kräver inga åtgärder av kunderna, identifieringsmenyn ser bara annorlunda ut än tidigare.

Bild av Suomi.fi-identifiering