Coronavirussituationen: Villkoren för betalningsarrangemang lindras temporärt – nytt arrangemang kan ansökas till och med den 31 augusti

Villkoren för betalningsarrangemang lindras temporärt på grund av coronan. Regeringen har föreslagit att dröjsmålsräntan nedsätts temporärt på de skatter som ingår i ett betalningsarrangemang. Samtidigt smidiggör Skatteförvaltningen de övriga villkoren för betalningsarrangemang.

Enligt regeringspropositionen nedsätts dröjsmålsräntan på de skatter som ingår i ett betalningsarrangemang från 7 procent till 2,5 procent. Den nedsatta räntan ska tillämpas på alla de skatter som ingår i ett betalningsarrangemang från och med den 1 maj.

Syftet med lindringarna är att stöda i synnerhet de företagare som har betalningssvårigheter.

Ändringarna i beviljandet av betalningsarrangemang och villkoren för det träder i kraft i och med att lagen om dröjsmålsränta har stadfästs. Denna anvisning uppdateras allteftersom situationen ändras.

Ett betalningsarrangemang enligt de lindrade villkoren kan ansökas i MinSkatt mellan den 21 april och den 31 augusti 2021. Ansökan om betalningsarrangemang avbryter indrivningsåtgärderna tills ärendet avgjorts.

Villkor för betalningsarrangemang

Med hjälp av ett betalningsarrangemang får du mer tid för betalningen av skatter. Skatteförvaltningen vidtar inte indrivningsåtgärder om du har ansökt om betalningsarrangemang eller har ett betalningsarrangemang i kraft.

Du kan ansöka om ett betalningsarrangemang

  • om du inte har skatter i utsökningen och
  • om du inom utsatt tid har lämnat alla skattedeklarationer och alla de anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som ska lämnas till inkomstregistret.

Du kan ansöka om ett nytt betalningsarrangemang även om ditt tidigare betalningsarrangemang har förfallit om skatterna ännu inte är i utsökning. Vanligen beviljas inget nytt betalningsarrangemang i dessa situationer.

Du kan ansöka om ett nytt betalningsarrangemang även om ditt tidigare betalningsarrangemang fortfarande är i kraft. På detta sätt får du ännu mera tid för att betala skatterna. I dessa situationer ersätts det tidigare betalningsarrangemanget med det nya.

Fundera på hur lång tid du behöver för betalningsarrangemanget eftersom det inte går att ändra på betalningsarrangemanget senare. Betalningsprogrammet kan inte förlängas senare men du kan betala skatterna enligt en snabbare tidsplan än planerat. Den första raten ska betalas en månad efter att betalningsarrangemanget har godkänts. Betalningsarrangemanget kan pågå i högst 24 månader.

Alla skatter som förfallit till betalning vid den tidpunkt då betalningsarrangemanget skapas inkluderas i betalningsarrangemanget och även de skatter som förfaller till betalning inom de följande 45 dagarna om du redan har lämnat deklarationen av dem.

På samma sätt som ett vanligt betalningsarrangemang förfaller också det lindrade betalningsarrangemanget om du inte följer villkoren. Betalningsarrangemanget förfaller om du inte lämnar nya skattedeklarationer och andra anmälningar, om du inte betalar raterna inom utsatt tid enligt programmet eller om nya skatteskulder uppkommer för dig under betalningsarrangemanget.

Om du får skatteåterbäringar under resten av året från och med den dag då betalningsarrangemanget godkänns, använder Skatteförvaltningen dem inte för att betala de skatter som ingår i ett nytt lindrat betalningsarrangemang som beviljats 2021. Skatteåterbäringen betalas på ditt konto om du inte har andra obetalade skatter än de som ingår i det lindrade betalningsarrangemanget.

Så här ansöker du om lindrat betalningsarrangemang

Du kan ansöka om ett lindrat betalningsarrangemang mellan den 21 april och den 31 augusti 2021. Om du ansökte om ett betalningsarrangemang redan tidigare behandlas din begäran enligt normala villkor och normal dröjsmålsränta. Vid behov kan du ersätta det tidigare betalningsarrangemanget genom att ansöka om ett nytt betalningsarrangemang med lindrade villkor.

Det lönar sig att ansöka om betalningsarrangemang i MinSkatt eftersom dessa ansökningar kan handläggas snabbare än dem som kommit per telefon. Om du inte kan sköta ärenden i MinSkatt ska du ansöka om ett betalningsarrangemang per telefon på numret 029 497 029.

Ansök om betalningsarrangemang i MinSkatt

Så här ansöker du om betalningsarrangemang i MinSkatt.

När din ansökan behandlas skickas inte de skatter som ingår betalningsarrangemanget till utsökning och företagets skatteskulder publiceras inte heller i skatteskuldsregistret eller på protestlistan.

Skatteförvaltningen kan godkänna ansökningarna om betalningsarrangemang efter att lagändringen om nedsatt dröjsmålsränta trätt i kraft. Behandlingen kan bli överbelastad om det kommer in många ansökningar. Ansökningarna behandlas i den ordning de anlänt.

När du ansöker om betalningsarrangemang behöver du inte framställa en redogörelse för betalningssvårigheterna. I ansökan fyller du endast i den betalningstid som du önskar och dina kontaktuppgifter så att Skatteförvaltningen vid behov kan begära mer information.

Ett betalningsarrangemang görs för förfallna skatter. Om du inte har obetalade skatter lönar det sig inte att ansöka om ett betalningsarrangemang på förhand ”för säkerhets skull”. Ansök om ett betalningsarrangemang så snart som möjligt efter förfallodagen för skatterna om du inte kunnat betala dem.

Läs mer: Ansökan om betalningsarrangemang

Om du har ett betalningsarrangemang i kraft kan du i MinSkatt ansöka om ett nytt betalningsarrangemang från och med den 21 april. Genom att ansöka om ett nytt betalningsarrangemang kan du få ett lättat betalningsarrangemang om det inte finns några hinder för det. Skatter som ingår i ett betalningsarrangemang som behandlas som bäst skickas inte exempelvis till utsökning.

Din skatteåterbäring används inte för att betala skatter som ingår i ett nytt lindrat betalningsarrangemang som beviljats 2021. Skatteåterbäringen betalas på ditt konto om du inte har andra obetalade skatter än de som ingår i det lindrade betalningsarrangemanget.

Skatteåterbäringen används fortfarande

  • för att betala obetalade skatter som inte ingår i ett betalningsarrangemang
  • för att betala skatter som ingår i ett annat än ett år 2021 beviljat nytt lindrat betalningsarrangemang
  • för att betala sådana skulder som är i utsökning.