Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Jag klarar inte av att betala mina skatter i tid. Kan jag få dröjsmålsräntorna upphävda?

Coronavirussituationen och de betalningssvårigheter som situationen orsakat utgör inte en grund för att upphäva dröjsmålsräntan.

Om du inte kan betala en skatt på förfallodagen på grund av att du blivit akut sjuk eller hamnat i karantän och inte har de uppgifter som du behöver för att betala och inte heller kan använda e-tjänsterna, så är det möjligt att avstå från att ta ut dröjsmålsräntan. Du kan ansöka om avstående från uppbörd av dröjsmålsränta i MinSkatt.

Sidan har senast uppdaterats 20.3.2020