Hur kan jag kontrollera att Skatteförvaltningen har tagit emot min begäran om betalningsarrangemang?

Om du har begärt om lättat betalningsarrangemang i Skatteförvaltningens servicetelefon visas inte din begäran i MinSkatt förrän Skatteförvaltningen har behandlat den. Din begäran har dock tagits emot och det finns inte behov av att därför kontakta Skatteförvaltningen på nytt. Gör inte heller en ny begäran i MinSkatt.

Om du har begärt om betalningsarrangemang i MinSkatt kan du kontrollera din begäran genom att logga in i MinSkatt och på ingångssidan välja fliken "Vidtagna åtgärder".

Hur får jag veta om min begäran om betalningsarrangemang godkänts eller avslagits?

Än så länge väntar alla begäranden om betalningsarrangemang på lagändringen om nedsatt dröjsmålsränta innan Skatteförvaltningen kan börja behandla begärandena. Enligt nuvarande uppgifter träder lagen i kraft i slutet av april. Efter detta kan Skatteförvaltningen börja behandla begäranden om betalningsarrangemang. För tillfället är den uppskattade behandlingstiden 1–2 veckor från att lagen trätt i kraft.

En mottagen begäran om betalningsarrangemang innebär att ditt företag inte stryks ur förskottsuppbördsregistret och att den skatteskuld som ingår i arrangemanget inte publiceras i skatteskuldsregistret eller på protestlistan.