Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Skatteförvaltningen stöder företag i den situation som coronaviruset orsakat – läs anvisningarna

Coronaviruset kan orsaka situationer för företagare, företag och bokförare som försvårar att sköta skatteärenden. Företag kan ansöka om förlängd tid för skattedeklarationen och vi kan av grundad särskild orsak avstå från att ta ut förseningsavgiften för deklarationen.

Om ett företag har betalningssvårigheter kan det ansöka om betalningsarrangemang för skatterna. Man kan ansöka om betalningsarrangemang enligt lättade villkor från och med 25.3. Observera också att du kan ansöka om ändring av förskottsskatt i MinSkatt om företagets resultat ser ut att bli mindre än förväntat.

Skatteförvaltningen stöder företag i denna exceptionella situation genom att effektivera handläggningen av ovannämnda ärenden. Också handläggningen av momsåterbäringar effektiveras.

Tidsfristerna för skattedeklarationerna har inte ändrats. Det lönar sig att lämna deklarationerna inom de normala tidsfristerna om företaget inte har någon särskild orsak som hindrar från att deklarera. På detta sätt kan vi på Skatteförvaltningen koncentrera oss på att hjälpa de företag som på grund av den situation som coronaviruset orsakat har svårigheter med att deklarera eller betala skatter.

Förskottsskatt: kontrollera och ansök vid behov om ändring

 • Förskottsskattebeloppet baserar sig på en uppskattning av företagets beskattningsbara inkomst. Om inkomsterna eller kostnaderna inte motsvarar uppskattningen, lönar det sig att ändra förskottsskatten.
 • Du kan kontrollera din förskottsskatt och ansöka om ändring av förskottsskatten i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Så här ansöker du om förskottsskatt och tilläggsförskott i MinSkatt

Skattedeklarationerna: du kan begära om förlängd tidsfrist

 • Du kan vid behov ansöka om förlängd tidsfrist för skattedeklarationen. Förlängd tidsfrist kan beviljas om du har en särskild orsak, till exempel en sådan sjukdom som hindrar dig från att lämna deklarationen inom utsatt tid.
 • Du kan ansöka om förlängd tidsfrist i MinSkatt (skatt.fi/minskatt) eller med blanketten som finns i skatt.fi (Ansökan om förlängd inlämningstid för skattedeklaration). Observera att ansökan ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen för skattedeklarationen.
 • Sänd inte ett läkarintyg med skattedeklarationen. Det räcker med en fritt formulerad redogörelse.
 • Inga förseningsavgifter påförs för försenade inkomstregisteranmälningar 2020

Momsdeklarationer: vi kan avstå från att ta ut förseningsavgiften 

 • Det är inte möjligt att bevilja förlängd tidsfrist för deklaration av moms eller andra skatter på eget initiativ men du kan dock begära att vi avstår från förseningsavgiften. Vi kan avstå från förseningsavgiften av särskild orsak, exempelvis om sjukdom hindrar från att deklarera. 
 • I dessa situationer ska du kontakta Skatteförvaltningen på den utsatta dagen för deklarationen (den allmänna förfallodagen den 12 dagen) eller omedelbart efter den. Du kan begära att förseningsavgiften inte tas ut antingen via vår telefonservice (mervärdesbeskattning 029 497 015) eller genom att skicka din begäran via MinSkatt som ett meddelande (Egna skatteärenden > Funktioner > Alla funktioner > Meddelanden och tidsbokning > Skicka meddelande). 

Om du eller ditt företag har betalningssvårigheter: 

 • Du kan ansöka om betalningsarrangemang vid tillfälliga betalningssvårigheter. På grund av den exceptionella situationen som coronaviruset orsakat lättar Skatteförvaltningen tills vidare på villkoren för betalningsarrangemang. Du ansöka om underlättat betalningsarrangemang i MinSkatt från och med 25.3.2020
 • Vi kan avstå från att ta ut dröjsmålsräntorna på betalningen av särskild orsak, till exempel om sjukdom har hindrat från att betala på förfallodagen.  Du begära om detta i MinSkatt.
 • Om ett tidigare betalningsarrangemang förfaller för att du inte har haft möjlighet att betala skatterna senast på förfallodagen, kan du ansöka om ett nytt betalningsarrangemang. Nytt betalningsarrangemang kan göras om betalningsarrangemanget förfaller och betalningen blir fördröjd av en särskild orsak, till exempel om sjukdom har hindrat från att betala på förfallodagen.  
 • Du kan inte ansöka om betalningsarrangemang för bilskatt och punktskatt men du kan ansöka om betalningsuppskov. Så här ansöker du om uppskov med betalning av bilskatt och så här om uppskov med betalning av punktskatt

Coronavirussituationen

Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras.