Falska meddelanden cirkulerar i Skatteförvaltningens namn. Läs mer. 

Anvisningar om momsbeskattningen i coronavirussituationen

  • Det är inte möjligt att bevilja förlängd tidsfrist för deklaration av moms eller andra skatter på eget initiativ. Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift för försenade deklarationer.
  • Efter att förseningsavgiften påförts kan du begära att förseningsavgiften inte tas ut om du har en särskild orsak till att deklarationen blivit försenad. Vi kan avstå från att påföra förseningsavgiften, till exempel om sjukdom eller karantän hindrat dig från att deklarera skatter på den utsatta dagen.
  • Du kan begära att den för dig påförda förseningsavgiften inte tas ut antingen via vår telefonservice (mervärdesbeskattningen: näringsidkare och samfund 029 497 015) eller genom att skicka din begäran via MinSkatt som ett meddelande (Egna skatteärenden > Funktioner > Alla funktioner > Meddelanden och tidsbokning > Skicka meddelande).

Om det inte förekommer någon momsverksamhet under skatteperioden

Om ditt företag hör till momsregistret ska du komma ihåg att lämna deklarationerna regelbundet även om ditt företag inte har verksamhet. Då räcker det med att markera punkten Ingen verksamhet under skatteperioden.

Observera att anmälnings- och deklarationsbrister gör att företaget inte kan få ett betalningsarrangemang.

Andra anvisningar och nyheter

Vanliga frågor

På persontransporter tillämpas den reducerade momssatsen på 10 %. Den allmänna momssatsen på 24 % tillämpas däremot på hemtransport av mat och läkemedel.  

Om restaurangen eller livsmedelsbutiken själv sköter hemtransporten av maten, används skattesatsen på den egentliga produkten, det vill säga på måltiden eller livsmedlen (14 %), även på hemtransporten. 

Om hemtransporten av maten sköts av ett annat företag är skattesatsen 24 %, alltså den allmänna momssatsen. Denna skattesats används också om restaurangen eller livsmedelsbutiken köper transporten som underleverans från ett annat företag. 

Med plocktjänst avses att personalen i en butik plockar och packar de livsmedel som kunden beställt färdigt i lådor eller kassar och kunden själv hämtar livsmedlen. Butiken kan även transportera livsmedlen hem till kunden. Den skattesats som tillämpas både på plocktjänster och på transporttjänster är skattesatsen på livsmedel (14 %). Om hemtransporten av livsmedel sköts av ett annat företag är skattesatsen på transporten 24 %, det vill säga den allmänna momssatsen.  

Livsmedelsbutikerna säljer ofta utöver livsmedel även andra varor som har en annan skattesats: till exempel tvättmedel och städutrustning vars skattesats är 24 %. Om det i de varor som plockats för kunden också finns sådana produkter, beräknas skattesatsen för plocktjänsten och hemtransporten genom att fördela skattesatsen i samma proportion som varor enligt olika skattesatser har sålts till kunden.   

Exempel: Till kunden säljs livsmedel för 60 euro och tvättmedel för 20 euro. Skattesatsen på livsmedel är 14 % och på tvättmedel 24 %. Plock- och transporttjänsten kostar 12 euro. Vid uträkningen av skattesatsen utgör 9 euro av detta belopp på 12 euro andelen för livsmedlen, och 3 euro är tvättmedlets andel. 

 

Sidan har senast uppdaterats 30.12.2021