Lättat betalningsarrangemang kunde ansökas fram till 31.8

På grund av den exceptionella situationen som coronaviruset orsakat kunde kunderna ansöka om lättat betalningsarrangemang 25.3–31.8.2020.

Begäranden om betalningsarrangemang som kommit från och med den 1 september behandlas enligt de vanliga villkoren. Dröjsmålsräntan i ett vanligt betalningsarrangemang är 7 % och den första betalningsraten infaller en månad efter att begäran godkänts. Läs mer om betalningsarrangemang.

Det lättade betalningsarrangemanget baserade sig på en temporär lagändring. I och med denna lagändring är dröjsmålsräntan 2,5 procent på de skatter och återbetalade momser i ett betalningsarrangemang som förfallit till betalning 1.3–31.8.2020. I och med den temporära lagändringen förfaller även den första raten till betalning tre månader efter datumet för godkännande av betalningsarrangemanget.

Ditt betalningsarrangemang har sannolikt förfallit för att ny skatteskuld har uppkommit efter att betalningsarrangemanget gjorts. Du har med andra ord inte betalat sådana skatter i tid som inte ingår i betalningsarrangemanget.

Betalningsarrangemanget kan också förfalla om du inte har följt den tidsplan som angetts i betalningsprogrammet eller om du inte har lämnat skattedeklarationer.

Du kan inte begära ett nytt betalningsarrangemang för de skatter som har ingått i det förfallna betalningsarrangemanget.

Skatter eller andra betalningar som ingått i ett betalningsarrangemang skickas till indrivning genom utsökning snart efter att de förfallit. Du kan kontrollera i MinSkatt om dina obetalda skatter har hunnit skickas till utsökning. Skatteförvaltningen kan inte ange en exakt tidsplan för när skatterna överförs till utsökning.

När skatten från Skatteförvaltningen har överförts till utsökning ska skatten betalas till utsökningsmyndigheten. Kontakta utsökningsmyndigheten om du har frågor som gäller att betala en skatt som är i utsökning.

Kan du betala skatten?

Om de skatter eller andra betalningar som ingått i ett betalningsarrangemang visas i MinSkatt som skatter som ska betalas ska du betala dem genast för att eventuellt undvika utsökning.

Observera att dröjsmålsränta influtit på skatterna i det förfallna betalningsarrangemanget från och med dagen efter den ursprungliga förfallodagen. Räntebeloppet visas i MinSkatt.

Du kan lättast betala skatter i MinSkatt där dröjsmålsräntan automatiskt beräknats i det belopp som du ska betala och referensen är färdigt ifylld. Om du betalar skatterna till exempel via din nätbank ska du använda det referensnummer som du fick med betalningsprogrammet i betalningsarrangemanget.

Innehållet i ett godkänt betalningsarrangemang kan inte ändras.

Du kan exempelvis inte be Skatteförvaltningen att ta bort skatter från betalningsarrangemanget eller att lägga till nya skatter i det.

Du kan inte heller be om ökning eller minskning av antalet betalningsrater. Det är dock möjligt att betala skatter i betalningsarrangemanget i snabbare takt, och då kan du ha färre betalningsrater att betala. Läs mer: Kan jag betala skatter i betalningsarrangemanget i snabbare takt än vad som fastställts i betalningsprogrammet?

I ett godkänt betalningsarrangemang tas automatiskt också med sådana skatter för vilka det när betalningsarrangemanget ingås finns en obetald förpliktelse som förfaller till betalning inom 45 dygn.

Om du inte har lämnat en deklaration av skatter på eget initiativ innan betalningsarrangemanget ingicks, var beloppet av skatt på eget initiativ ännu inte känt och skatten kunde inte heller tas med i betalningsarrangemanget. Det är inte möjligt att lägga till nya skatter i betalningsarrangemanget efter att arrangemanget inletts. En skatt som inte ingår i betalningsarrangemanget ska betalas med referensnumret för skatter på eget initiativ.

Frågor om att betala

Ja. Du kan betala skatter i betalningsarrangemanget i snabbare takt eller i större rater än enligt betalningsprogrammet. Kom då också ihåg att använda referensnumret för betalningsarrangemanget.

Referensnumret hittar du exempelvis

 • i de betalningsuppgifter i betalningsarrangemanget som skickats till dig per post och visas i MinSkatt.
 • I MinSkatt (Logga in i MinSkatt ⇒ Klicka på ingångssidan i menyn Funktioner på länken ”Betalning av skatter” ⇒ Betalningsarrangemangets referens finns i den gula inforutan)

När du betalar de skatter som ingår i betalningsarrangemanget snabbare än enligt betalningsprogrammet minskar totalbeloppet av den skatt som ingår i betalningsarrangemanget snabbare och därmed minskar också den dröjsmålsränta som du ska betala.

Se till att du vet hur mycket du har betalat av de skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Du kan lättast kontrollera betalningsarrangemangets aktuella helhetssituation i MinSkatt.

Kontrollera i det meddelande och det betalningsprogram som du fick efter att betalningsarrangemanget godkändes om förskottsskatten ingår i betalningsarrangemanget. Om så är fallet behöver du inte betala förskottsskatten separat med e-fakturan utan du kan ta bort den e-faktura som du tagit emot i nätbanken. Du ska betala skatten som en del av betalningsarrangemanget och använda betalningsarrangemangets referensnummer.

Om du redan har hunnit betala e-fakturan har betalningen använts till följande förskottsskatterat. Om den följande raten på grund av detta blev helt betald, får du ingen e-faktura separat för följande rat.

Vad innebär ett betalningsarrangemang som gjorts med lättade villkor?

 • Med hjälp av ett betalningsarrangemang får man mer tid för att betala skatter, högst 24 månader från den dag då beslutet fattas (21 rater). Skatteförvaltningen vidtar inte indrivningsåtgärder om du har ett betalningsarrangemang i kraft.
 • Inte heller de skatter som ingår i en begäran om betalningsarrangemang som väntar på att behandlas kommer att skickas till utsökning och företagets skatteskuld publiceras inte på protestlistan. En begäran om betalningsarrangemang hindrar dock inte publicering i skatteskuldsregistret.
 • Den första betalningsraten i ett lättat betalningsarrangemang infaller tre månader efter att betalningsarrangemanget godkänts i stället för en månad så som nu.
 • Dröjsmålsräntan på skatter i ett lättat betalningsarrangemang har enligt den temporära lagändringen reducerats från 7 procent till 2,5 procent. Den reducerade räntan tillämpas på
  • de skatter i betalningsarrangemanget som förfallit till betalning under tiden 1.3–31.8.2020
  • den moms som du bett att få tillbaka och som ska betalas i betalningsarrangemanget
  • de skatter som ursprungligen hade betalats med dina skatteåterbäringar men vars betalning du begärde ska upphävas och som betalas tillbaka i betalningsarrangemanget (Obs! Den reducerade räntan gäller i detta fall de momser vars förfallodag infaller 1.1–31.8 och andra skatter vars förfallodag infaller 1.3–31.8)
 • Skatteförvaltningen lägger till alla de skatter i betalningsarrangemanget som vid den tidpunkt när betalningsarrangemanget godkänns har förfallit och som vi vet att förfaller till betalning inom en månad.
 • Om du får skatteåterbäringar under resten av året från och med den dag då betalningsarrangemanget godkänns använder Skatteförvaltningen dem inte till att betala de skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Dessa återbäringar betalas till ditt företag.

En mottagen begäran om betalningsarrangemang som väntar på behandling avlägsnar inte en tidigare anteckning från skatteskuldsregistret. Om Skatteförvaltningen godkänner din begäran om betalningsarrangemang, tas anteckningen bort från skatteskuldsregistret.

Även dessa frågor ställdes:

Coronavirussituationen och de betalningssvårigheter som situationen orsakat utgör inte en grund för att upphäva dröjsmålsräntan.

Om du inte kan betala en skatt på förfallodagen på grund av att du blivit akut sjuk eller hamnat i karantän och inte har de uppgifter som du behöver för att betala och inte heller kan använda e-tjänsterna, så är det möjligt att avstå från att ta ut dröjsmålsräntan. Du kan ansöka om avstående från uppbörd av dröjsmålsränta i MinSkatt.

Coronasituationen är inte en grund till befrielse från skatt. När betalningsförmågan sjunker är det möjligt att ansöka om betalningsarrangemang.

Beträffande dröjsmålsräntan kan du ansöka om avstående från uppbörd av dröjsmålsränta med samma grunder som i frågan: Jag klarar inte av att betala mina skatter i tid. Kan jag få  dröjsmålsräntorna upphävda?