Anvisningar till företag i coronavirussituationen

Coronaviruset kan orsaka situationer för företagare, företag och bokförare som försvårar att sköta skatteärenden. Skatteförvaltningen stöder företag i denna exceptionella situation. Vi har samlat anvisningar till denna sida för de företag och företagare som har svårigheter med att deklarera och betala skatter i tid på grund av coronavirussituationen.

Förskottsskatter kan vid behov ändras 

Om företagets inkomster har minskat på grund av coronaviruset lönar det sig att ändra förskottsskatten. Du kan söka ändring flera gånger under året. Förskottsskatterna kan nu undantagsvist nedsättas enligt egen anmälan utan mellanbokslut eller andra skriftliga redogörelser. Anvisning: Så här ansöker du om förskottsskatt i MinSkatt

Du får också söka ändring i betalningsmånaderna för förskottsskatt.

Om dina förskottsskatter redan har förfallit ska du ansöka om ett betalningsarrangemang. Du kan ansöka om betalningsarrangemang med lättade villkor.

Skattedeklarationer: förlängd tidsfrist för att deklarera 

Du kan vid behov ansöka om en förlängd tidsfrist för företagets inkomstskattedeklaration eller fastighetsbeskattningen. Förlängd tidsfrist kan beviljas om du har en särskild orsak, till exempel en sådan sjukdom som hindrar dig från att lämna deklarationen inom utsatt tid.

Du kan ansöka om förlängd tidsfrist i MinSkatt eller med en blankett (Ansökan om förlängd inlämningstid för skattedeklaration). Observera att ansökan ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen för skattedeklarationen. Sänd inte ett läkarintyg med skattedeklarationen. Det räcker med en fritt formulerad redogörelse.

Moms 

Om du eller ditt företag har betalningssvårigheter: 

Understöd och bidrag som betalats till företag under coronasituationen

Offentliga samfund, såsom kommunerna, betalar på grund av coronaviruset ekonomiskt understöd och bidrag till företag och företagare. Hur beaktas dessa understöd och bidrag i beskattningen? 

För arbetsgivare