Anvisningar till företag i coronavirussituationen

Coronaviruset kan orsaka situationer för företagare, företag och bokförare som försvårar att sköta skatteärenden. Skatteförvaltningen stöder företag i denna exceptionella situation. Vi har samlat anvisningar till denna sida för de företag och företagare som har svårigheter med att deklarera och betala skatter i tid på grund av coronavirussituationen.

Förskottsskatter kan vid behov ändras 

Om företagets inkomster har minskat på grund av coronaviruset lönar det sig att ändra förskottsskatten. Du kan söka ändring flera gånger under året. Förskottsskatterna kan nu undantagsvist nedsättas enligt egen anmälan utan mellanbokslut eller andra skriftliga redogörelser. Anvisning: Så här ansöker du om förskottsskatt i MinSkatt

Du får också söka ändring i betalningsmånaderna för förskottsskatt.

Om dina förskottsskatter redan har förfallit ska du ansöka om ett betalningsarrangemang. Du kan ansöka om betalningsarrangemang med lättade villkor.

Skattedeklarationer: förlängd tidsfrist för att deklarera 

  • Skatteförvaltningen har beviljat en med en månad förlängd tidsfrist för de samfund och samfällda förmåner vars räkenskapsperiod har gått ut mellan december 2019 och februari 2020. Den nya tidsfristen visas i MinSkatt. Läs mer om den förlängda tidsfristen för skattedeklaration.
  • Du kan vid behov ansöka om en förlängd tidsfrist för företagets inkomstskattedeklaration eller fastighetsbeskattningen. Förlängd tidsfrist kan beviljas om du har en särskild orsak, till exempel en sådan sjukdom som hindrar dig från att lämna deklarationen inom utsatt tid. Du kan ansöka om förlängd tidsfrist i MinSkatt eller med en blankett (Ansökan om förlängd inlämningstid för skattedeklaration). Observera att ansökan ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen för skattedeklarationen. Sänd inte ett läkarintyg med skattedeklarationen. Det räcker med en fritt formulerad redogörelse.

Moms 

Om du eller ditt företag har betalningssvårigheter: 

  • Du kan ansöka om betalningsarrangemang vid tillfälliga betalningssvårigheter. På grund av den exceptionella situationen som coronaviruset orsakat har Skatteförvaltningen lättat på villkoren för betalningsarrangemang tills vidare. Läs mer: Du ansöka om lättat betalningsarrangemang
  • Vi kan avstå från att ta ut dröjsmålsräntorna på betalningen av särskild orsak, till exempel om sjukdom har hindrat från att betala på förfallodagen. Du begära om detta i MinSkatt.
  • Du kan inte ansöka om betalningsarrangemang för bilskatt och punktskatt men du kan ansöka om betalningsuppskov. Så här ansöker du om uppskov med betalning av bilskattoch så här om uppskov med betalning av punktskatt.

Understöd och bidrag som betalats till företag under coronasituationen

Offentliga samfund, såsom kommunerna, betalar på grund av coronaviruset ekonomiskt understöd och bidrag till företag och företagare. Hur beaktas dessa understöd och bidrag i beskattningen? 

För arbetsgivare