Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Coronavirussituationen: Du kan ansöka om betalningsarrangemang med lättade villkor för ditt företag från och med 25.3

Senast uppdaterad 23.3 kl. 12:05

På grund av den exceptionella situationen som coronaviruset orsakat lättar Skatteförvaltningen tills vidare på villkoren för betalningsarrangemang. Därtill bereder Finansministeriet en lagändring om att tillfälligt nedsätta dröjsmålsräntan beträffande de skatter som omfattas av betalningsarrangemang.

Det primära syftet med dessa ändringar är att underlätta de betalningssvårigheter som coronaviruset orsakar för företag och firmaföretagare.

Ansök om betalningsarrangemang i MinSkatt från och med 25.3

Om ditt företag har svårigheter med att betala skatter på grund av coronaviruset kan du ansöka om underlättat betalningsarrangemang i MinSkatt från och med 25.3.2020.

Du kan också ansöka om betalningsarrangemang genom att ringa vårt servicenummer 029 497 029.

Skatter som anknyter till de begäranden om betalningsarrangemang som handläggs från och med 25.3 skickas inte till utsökning och företagets skatteskulder publiceras inte heller i skatteskuldsregistret eller på protestlistan. Skatteförvaltningen handlägger inkomna betalningsarrangemang efter att lagändringen om nedsatt dröjsmålsränta trätt i kraft. På grund av den situation som coronaviruset orsakar kommer antalet begäranden sannolikt att öka och handläggningstiderna att bli längre.

Uppdatering: Om du har ett betalningsarrangemang i kraft och du på grund av coronavirussituationen har betalningssvårigheter kan du begära om ett nytt betalningsarrangemang i MinSkatt från och med 25.3. Genom att begära om ett nytt betalningsarrangemang kan du få ett lättat betalningsarrangemang om din begäran uppfyller de ställda villkoren för betalningsarrangemang.

Uppdatering: Villkoren för lättade betalningsarrangemang gäller också uppskov med betalningen av bil- och punktskatt. Du kan ansöka om betalningsuppskov från vårt servicenummer 029 497 156.

Betalningstiden vid betalningsarrangemang blir tillfälligt längre och dröjsmålsräntan lägre

Ändringarna i beviljandet av betalningsarrangemang och villkoren för det träder i kraft i och med lagändringen. Ändringarna följs i de betalningsarrangemang som har ansökts från och med 25.3 och före utgången av augusti.

  • Den första betalningsraten infaller tre månader efter att betalningsarrangemanget godkänts i stället för en månad så som tidigare.
  • Skatteförvaltningen lägger de nya skatteskulder som uppstår efter betalningsarrangemanget automatiskt med i betalningsarrangemanget till och med 31.5.2020.
  • Dröjsmålsräntan på skatter i ett betalningsarrangemang sänks enligt den lagändring som bereds från 7 procent till 4 procent. Den nedsatta räntan tillämpas endast de på skatter i betalningsarrangemanget som förfallit till betalning efter 1.3.2020.

Villkor för betalningsarrangemang

Med hjälp av ett betalningsarrangemang får man mer tid för att betala skatter. Skatteförvaltningen vidtar alltså inte indrivningsåtgärder om du har ett betalningsarrangemang i kraft.

I undantagssituationer kan Skatteförvaltningen tillfälligt underlätta möjligheten att få betalningsarrangemang. Det går dock endast att få betalningsarrangemang om

  • du inte har skatter i utsökning
  • du har lämnat alla skattedeklarationer och alla de anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som ska lämnas till inkomstregistret.

Också ett betalningsarrangemang som har förfallit tidigare kan hindra möjligheten att få ett nytt arrangemang.

Mer information: