Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Coronaviruset och att betala skatt

Coronasituationen kan orsaka svårigheter med att sköta skatteärenden.

På grund av de svårigheter som coronaviruset orsakat kan man inte lämna skatter obetalade, och det har inte skett ändringar i skattebeloppen, förfallodagarna, dröjsmålsräntorna eller betalningen av skatter för övrigt. 

Om du har betalningssvårigheter kan du dock ansöka om betalningsarrangemang med lättade villkor från och med 25.3.2020. Läs mer om att ansöka om underlättat betalningsarrangemang (Skatteförvaltningens nyhet 18.3.2020).

Vanliga frågor

I offentligheten har det lagts fram olika förslag men finansministeriet har inte meddelat att man kunde få tillbaka redan betalade skatter. Det har alltså inte skett ändringar i de nuvarande förfarandena.

Om du har ett betalningsarrangemang i kraft och du på grund av coronavirussituationen har betalningssvårigheter kan du begära om ett nytt betalningsarrangemang i MinSkatt från och med 25.3. Genom att begära om ett nytt betalningsarrangemang kan du få ett lättat betalningsarrangemang om villkoren uppfylls. Från och med den 25 mars skickas exempelvis inte de skatter till utsökning som ingår i en begäran om betalningsarrangemang som är under behandling.

Läs mer: Coronavirussituationen: Du kan ansöka om betalningsarrangemang med lättade villkor för ditt företag från och med 25.3

Om inbetalningen har använts till att betala en viss skatt överförs inte inbetalning till att betala någon annan skatt. Försäkra dig om att du använder rätta betalningsuppgifter och också rätt referensnummer så att din inbetalning riktas till rätt skatt.

Din inbetalning kan på din begäran riktas till en annan skatt endast om inbetalningen riktats till en skatt som förfaller till betalning i framtiden. Alltså en skatt som inte ännu har förfallit till betalning, såsom en förskottsskatt som förfaller till betalning följande månad. En inbetalning som riktats till en skatt som förfaller till betalning i framtiden kan också returneras till dig om du inte har sådana skatter som redan förfallit till betalning.

Skatteåterbäringen används till att betala dina obetalda skatter. Skatteåterbäringen används också till att betala skatter som ingår i ett betalningsarrangemang. Detta har inte ändrats.

Skatteåterbäringen behandlas enligt gällande lagstiftning, och behandlingen eller utbetalningen av skatteåterbäringar kan inte tidigareläggas.

Du kan ansöka om betalningsarrangemang och då skickas inte de skatter som ingår i arrangemanget till utsökning. Till utsökningen skickas i den rådande situationen inte heller de skatter som anknyter till begäranden om betalningsarrangemang som är i handläggning och företagets skatteskuld publiceras inte i skatteskuldsregistret eller på protestlistan.

Coronavirussituationen och de betalningssvårigheter som situationen orsakat utgör inte en grund för att upphäva dröjsmålsräntan. Vid betalningssvårigheter kan du ansöka om betalningsarrangemang och då är även dröjsmålsräntan lägre.

Om du inte kan betala en skatt på förfallodagen på grund av att du blivit akut sjuk eller hamnat i karantän och inte har de uppgifter som du behöver för att betala och inte heller kan använda e-tjänsterna, så är det möjligt att avstå från att ta ut dröjsmålsräntan. Du kan ansöka om avstående från uppbörd av dröjsmålsränta i MinSkatt.

Coronasituationen är inte en grund till befrielse från skatt. När betalningsförmågan sjunker är det möjligt att ansöka om betalningsarrangemang. Beträffande dröjsmålsräntan kan man ansöka om avstående från uppbörd av dröjsmålsränta med samma grunder som i frågan Jag klarar inte av att betala mina skatter i tid. Kan jag få  dröjsmålsräntorna upphävda?