Coronaviruset – uppdaterad information om situationen

På den här sidan sammanställer vi uppgifter om coronavirussituationens påverkan på att sköta skatteärenden och vår kundtjänst.

Vår kundtjänst under coronavirussituationen

Företag och arbetsgivare

Privatpersoner

Ditt betalningsarrangemang har sannolikt förfallit för att ny skatteskuld har uppkommit efter att betalningsarrangemanget gjorts. Du har med andra ord inte betalat sådana skatter i tid som inte ingår i betalningsarrangemanget.

Betalningsarrangemanget kan också förfalla om du inte har följt den tidsplan som angetts i betalningsprogrammet eller om du inte har lämnat skattedeklarationer.

Du kan inte begära ett nytt betalningsarrangemang för de skatter som har ingått i det förfallna betalningsarrangemanget.

Skatter eller andra betalningar som ingått i ett betalningsarrangemang skickas till indrivning genom utsökning snart efter att de förfallit. Du kan kontrollera i MinSkatt om dina obetalda skatter har hunnit skickas till utsökning. Skatteförvaltningen kan inte ange en exakt tidsplan för när skatterna överförs till utsökning.

När skatten från Skatteförvaltningen har överförts till utsökning ska skatten betalas till utsökningsmyndigheten. Kontakta utsökningsmyndigheten om du har frågor som gäller att betala en skatt som är i utsökning.

Kan du betala skatten?

Om de skatter eller andra betalningar som ingått i ett betalningsarrangemang visas i MinSkatt som skatter som ska betalas ska du betala dem genast för att eventuellt undvika utsökning.

Observera att dröjsmålsränta influtit på skatterna i det förfallna betalningsarrangemanget från och med dagen efter den ursprungliga förfallodagen. Räntebeloppet visas i MinSkatt.

Du kan lättast betala skatter i MinSkatt där dröjsmålsräntan automatiskt beräknats i det belopp som du ska betala och referensen är färdigt ifylld. Om du betalar skatterna till exempel via din nätbank ska du använda det referensnummer som du fick med betalningsprogrammet i betalningsarrangemanget.

Coronasituationen är inte en grund till befrielse från skatt. När betalningsförmågan sjunker är det möjligt att ansöka om betalningsarrangemang.

Beträffande dröjsmålsräntan kan du ansöka om avstående från uppbörd av dröjsmålsränta med samma grunder som i frågan: Jag klarar inte av att betala mina skatter i tid. Kan jag få  dröjsmålsräntorna upphävda?