Beställning av offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2018 i elektronisk form till journalistiska ändamål

nr VH/2737/07.01.03/2019

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2018 offentliggörs 4.11.2019. Skatteförvaltningen kan enligt lag lämna ut inkomstbeskattningens offentliga uppgifter i elektroniskt format till journalistiska ändamål.

Offentliga uppgifter om inkomstbeskattningen av fysiska personer lämnas ut per landskap. Uppgifterna om samfund publiceras på skatt.fi som öppna data 4.11.2019, varför Skatteförvaltningen inte längre lämnar dessa uppgifter på beställning. De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna kan också läsas via kundterminaler på skattebyråerna.

Beställning av uppgifterna

Massmediet kan göra en enda beställning. Trots detta kan exempelvis varje lokaltidning inom samma koncern göra sin egen beställning.

Du kan välja bara ett urvalsalternativ på beställningsblanketten. Uppgifter kan beställas från hela landet eller 1–3 landskap. Urvalet baserar sig på de sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomsterna.

Posta de ifyllda och undertecknade blanketterna senast 18.10.2019 till adressen
tietoluvat(at)vero.fi

Du kan också posta blanketten till adressen
Skatteförvaltningen
Informationstjänsten
PB 325, 00052 SKATT

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas ut avgiftsfritt. Uppgifterna skickas per säker e-post till den person som nämns i beställningen. En PIN-kod som behövs för att öppna ett säkert e-postmeddelande skickas som sms till den persons mobiltelefonnummer som angetts på blanketten. Anvisningen för att öppna ett säkert e-postmeddelande skickas till den e-postadress som angetts på beställningen.

För mottagning av uppgifterna är det viktigt att e-postadressen och mobiltelefonnumret har antecknats rätt på blanketten.

Tidpunkt då uppgifterna lämnas ut

Uppgifter som har beställts före 18.10.2019 skickas ut 4.11.2019 fr.o.m. kl. 8.00. Uppgifterna som beställts senare lämnas ut enligt en separat överenskommelse.

Kontaktpersoner

  • Överinspektör Noora Kontro, tfn 029 512 7416 e-postadress: noora.kontro(at)vero.fi
  • Informationstjänstchef Ulla-Maija Heikkilä, tfn 029 512 4198, e-postadress: ulla-maija.heikkila(at)vero.fi