Beställning av offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2017 i elektronisk form till journalistiska ändamål

nr VH/1554/07.01.03/2018

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2017 offentliggörs 1.11.2018. Skatteförvaltningen kan enligt lag lämna ut inkomstbeskattningens offentliga uppgifter i elektronisk format till journalistiska ändamål. 

Offentliga uppgifter om inkomstbeskattningen av fysiska personer lämnas ut per landskap. Uppgifterna om samfund publiceras på skatt.fi som öppna data 1.11.2018, varför Skatteförvaltningen inte längre lämnar dessa uppgifter på beställning. De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna kan också läsas via kundterminaler på skattebyråerna.

Beställning av uppgifterna

Uppgifterna om fysiska personer

Posta de ifyllda och undertecknade blanketterna senast 12.10.2018 till adressen

Skatteförvaltningen 
Informationstjänsten
PB 325, 00052 SKATT

eller skanna och skicka dem per e-post till adressen

tietoluvat (at) vero.fi

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas ut avgiftsfritt. Uppgifterna skickas per säker e-post till den person som nämns i beställningen. En PIN-kod som behövs för att öppna ett säkert e-postmeddelande skickas som sms till den persons mobiltelefonnummer som angetts på blanketten. Anvisning för att öppna ett säkert e-postmeddelande skickas 31.10.2018 till den e-postadress som angetts på beställningen.

För mottagning av uppgifterna är det viktigt att e-postadressen och mobiltelefonnumret har antecknats rätt på blanketten.

Tidpunkt då uppgifterna lämnas ut

Uppgifter som har beställts före 12.10.2018 skickas ut 1.11.2018 fr.o.m. kl. 8.00. Uppgifterna som beställts senare lämnas ut enligt en separat överenskommelse.

Kontaktpersoner

  • Överinspektör Noora Kontro, tfn 029 512 7416
    e-postadress: noora.kontro (at) vero.fi

  • Informationstjänstchef Ulla-Maija Heikkilä, tfn 029 512 4198
    e-postadress: ulla-maija.heikkila (at) vero.fi