Ändringar i överlåtelsebeskattningen

Att deklarera och betala överlåtelseskatt ändras 1.11.2019. I fortsättningen kan du deklarera och betala överlåtelseskatt i e-tjänsten MinSkatt. Procenten på överlåtelseskatten och att beräkna skatten ändras inte. 

Förändringarna från och med november 2019 i ett nötskal

 • Överlåtelseskatten kan deklareras och betalas i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).
 • Du behöver inte längre besöka Skatteförvaltningens kundtjänst för att sköta ärenden som gäller överlåtelseskatter.
 • Överlåtelseskattedeklarationer stämplas inte längre hos kundtjänsten. Du kan själv skriva ut intyget över betald överlåtelseskatt i MinSkatt, eller så kan intyget skickas per post till kunden. Ett intyg behövs exempelvis för bostadsbolagets disponent.
 • Intyget över betald överlåtelseskatt kan skapas först när både överlåtelseskattedeklarationen och betalningen är framme hos Skatteförvaltningen.
 • Då överlåtelseskatten betalas ska den kundspecifika referensen för överlåtelseskatt användas så att betalningen riktas rätt. Betala antingen via MinSkatt eller i din nätbank. Vid betalningen används inte längre separata giroblanketter för överlåtelseskatt.
 • En överlåtelseskattedeklaration ska också lämnas för fastighetsköp från och med november. Tidigare räckte det med att den som hade köpt fastigheten visade upp kvittot på betalningen av överlåtelseskatten då hen sökte lagfart för fastigheten hos Lantmäteriverket.
 • Om det finns flera parter i köpet ska alla köpare lämna sin egen överlåtelseskattedeklaration och betala sin andel av överlåtelseskatten. Överlåtelseskattedeklarationen är alltså köparspecifik.
 • En förseningsavgift eller en skatteförhöjning påförs om överlåtelseskattedeklarationen lämnas för sent.

Hur lämnas överlåtelseskattedeklarationen?

 • Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan lämna överlåtelseskattedeklarationen antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett.
 • Organisationer, det vill säga exempelvis aktiebolag, kan endast lämna in överlåtelseskattedeklarationen elektroniskt i MinSkatt.
 • Fastighetsmäklare kan endast lämna överlåtelseskattedeklarationen elektroniskt antingen på en webblankett eller genom att skicka deklarationen direkt från sitt program via gränssnittet till Skatteförvaltningen. Om deklarationen lämnas för sent eller saknas påförs fastighetsmäklaren påföljdsavgifterna eftersom hen är skyldig att lämna uppgifter för överlåtelsebeskattningen.
 • Värdepappershandlare kan endast lämna överlåtelseskattedeklarationen elektroniskt antingen på en webblankett eller genom att skicka deklarationen direkt från sitt program via gränssnittet till Skatteförvaltningen. Eftersom förseningsavgiften hänför sig till att överlåtelseskattedeklarationen lämnades för sent påförs förseningsavgiften värdepappershandlaren i situationer när hen är deklarationsskyldig.

När du köper en bostad via en fastighetsmäklare ska du betala överlåtelseskatten i samband med köpet.

Du kan också köpa en bostad via en fastighetsmäklare via en elektronisk serviceplattform utan ett traditionellt köptillfälle. I dessa fall anses överlåtelseskatten vara betald i samband med köpet om köparen har betalat överlåtelseskatten senast inom sju dagar från att alla parter i köpet har skrivit under köpebrevet elektroniskt.

Läs mer om det elektroniska aktielägenhetsregistret (osakehuoneistorekisteri.fi/sv)