Ändringar i överlåtelsebeskattningen

Deklaration och betalning av överlåtelseskatt ändras i början av november. I fortsättningen kan privatpersoner och bolag deklarera och betala överlåtelseskatt i e-tjänsten MinSkatt. Skattesatsen för överlåtelseskatt och beräkningen av skatten ändras inte.

Ändringarna från och med november 2019 i ett nötskal

Betalning

 • Då överlåtelseskatt betalas ska den kundspecifika referensen för överlåtelseskatt användas så att betalningen riktas rätt. Betalningen kan göras via antingen MinSkatt eller kundens nätbank. Från och med november används inte längre separata giroblanketter för betalning av överlåtelseskatt.
 • Det blir ett avbrott i Skatteförvaltningens e-tjänster i början av november på grund av att datasystemet uppdateras. Efter avbrottet får köparen sitt referensnummer och övriga betalningsuppgifter i MinSkatt eller per telefon. Det är idé att ta reda på referensnumret i förväg, före köpslutet.
 • Det lönar sig att sköta både överlåtelseskattedeklarationen och betalningen antingen före avbrottet på nuvarande sätt eller först efter avbrottet på det nya sättet.

Deklaration

 • Efter serviceavbrottet i början av november kan både privatpersoner och bolag lämna sina överlåtelseskattedeklarationer i MinSkatt.
 • Man behöver inte längre besöka Skatteförvaltningens kundtjänst för att sköta ärenden som gäller överlåtelseskatt.
 • Överlåtelseskattedeklarationerna stämplas inte längre hos kundtjänsten. Kunden kan själv skriva ut intyget över betald överlåtelseskatt i MinSkatt, eller så kan intyget skickas per post till kunden. Ett intyg behövs exempelvis för husbolagets disponent. Intyget över betald överlåtelseskatt kan skapas först när både överlåtelseskattedeklarationen och betalningen är framme hos Skatteförvaltningen.
 • Om köpet har gjorts via en fastighetsmäklare, ska mäklaren ge köparen en bekräftelse på den elektroniska överlåtelseskattedeklarationen.
 • Från och med november ska överlåtelseskattedeklaration också lämnas för fastighetsköp. Vid fastighetsköp är det köparen som lämnar överlåtelseskattedeklaration, även om köpet gjorts via en fastighetsmäklare.
 • Om det finns flera parter i köpet ska alla köpare lämna sin egen överlåtelseskattedeklaration och betala sin andel av överlåtelseskatten. Överlåtelseskattedeklarationen är alltså köparspecifik.
 • Om överlåtelseskattedeklarationen lämnas in för sent påförs en förseningsavgift eller en skatteförhöjning.

Hur lämnas överlåtelseskattedeklarationen?

 • Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan lämna överlåtelseskattedeklarationen antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett. Pappersblanketten omarbetas i början av november, så använd då den nya blanketten om du deklarerar på papper. 
 • Samfund, exempelvis aktiebolag, kan endast lämna en elektronisk överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt, om köpet har gjorts 1.11 eller efter det. Om ett företag ger ett ombud, såsom en bokföringsbyrå, fullmakt att sköta överlåtelseskatten för företagets räkning, behöver ombudet fullmakten "Skatteärenden” för MinSkatt. I MinSkatt går det också att sköta ärenden med Katso-behörigheten ”MinSkatt för företag”. Läs mer om fullmakter.
 • Fastighetsmäklare kan endast lämna överlåtelseskattedeklarationen elektroniskt antingen på en webblankett eller genom att skicka deklarationen direkt från sitt program via gränssnittet till Skatteförvaltningen. Om deklarationen lämnas för sent eller saknas, påförs fastighetsmäklaren påföljdsavgifterna eftersom det är hen som är skyldig att lämna uppgifterna för överlåtelsebeskattningen. Mer information för fastighetsmäklare.
 • Värdepappershandlare kan endast lämna överlåtelseskattedeklarationen elektroniskt antingen på en webblankett eller genom att skicka deklarationen direkt från sitt program via gränssnittet till Skatteförvaltningen. Värdepappershandlare ska lämna en deklaration om det sammanlagda beloppet av överlåtelseskatt som den uttagit på basis av de överlåtelser som skett under kalendermånaden. Deklarationen ska lämnas senast den 15 i den månad som följer på kalendermånaden. Eftersom förseningsavgiften hänför sig till att överlåtelseskattedeklarationen lämnats för sent, påförs värdepappershandlaren avgiften i de situationer hen är deklarationsskyldig.

De elektroniska deklarationskanalerna är tillfälligt stängda i oktober
Den elektroniska överlåtelseskattedeklarationen i Lomake.fi stängdes temporärt 30.9.2019. Under oktober ska överlåtelseskattedeklarationen lämnas på pappersblankett.
- Från och med 8.11. kl 9 kan privatpersoner och bolag lämna sina överlåtelseskattedeklarationer i MinSkatt. 
- Från och med 7.11. kan fastighetsmäklare och värdepappershandlare lämna deklarationen antingen i Lomake.fi eller direkt från programvaran via gränssnittet.

När du köper en bostad via en fastighetsmäklare ska du betala överlåtelseskatten i samband med köpet.

Du kan också köpa en bostad via en fastighetsmäklare via en elektronisk serviceplattform utan ett traditionellt köptillfälle. I dessa fall anses överlåtelseskatten vara betald i samband med köpet om köparen har betalat överlåtelseskatten senast inom sju dagar från att alla parter i köpet har skrivit under köpebrevet elektroniskt.

Läs mer om det elektroniska aktielägenhetsregistret (osakehuoneistorekisteri.fi/sv)