Serviceavbrott 1−8.11.2019

Sköt dina skatteärenden i förväg

MinSkatt är ur bruk från 1.11 till 8.11 kl. 9. Kom ihåg att sköta dina skatteärenden i god tid innan serviceavbrottet börjar. Serviceavbrottet beror på att Skatteförvaltningens datasystem uppdateras.

Du kan inte heller sköta skatteärenden på skattebyråerna eller per telefon 4−6.11. Skattebyråerna och de vanligaste servicenumren är öppna men de erbjuder endast allmän rådgivning.

Företag kan lämna deklarationer och anmälningar på normalt sätt via programvaran under serviceavbrottet.

MinSkatt är inte i bruk 1−8.11. till och med kl. 9

Det går inte att logga in i MinSkatt efter fredagen 1.11 kl. 15.30. Om du då är inloggad i MinSkatt kan du använda tjänsten till och med kl. 16. Efter det stängs tjänsten helt. MinSkatt öppnas igen 8.11 kl. 9.

En del av Skatteförvaltningens nuvarande e-tjänster stängs helt efter avbrottet. Tjänsterna överförs till MinSkatt i samband med att datasystemet uppdateras.

Vissa e-tjänster, såsom bil- och punktbeskattningens e-tjänster, fungerar normalt under avbrottet.

Läs mer om de öppna e-tjänsterna och de e-tjänster som tas ur bruk (pdf).

Kundtjänsten ger endast rådgivning 4−6.11.

Skatteförvaltningen kundtjänst fungerar begränsat 4–6.11. Skattebyråerna och de vanligaste servicenumren är öppna men servicen begränsas till mottagning av dokument och allmän rådgivning. Chatten är helt stängd.

Under avbrottet ser vi inte dina beskattningsuppgifter och därför kan du inte sköta dina skatteärenden normalt. Vi kan exempelvis inte göra skattekort.

De offentliga skatteuppgifterna är normalt tillgängliga på skattebyråernas kundterminaler.

Tidsaxel om serviceavbrottets inverkan

Palvelukatkon vaikutukset aikajanalla kuvattuna

Serviceavbrottets inverkan på kunder

 • Skattekorten för 2019:
  • till och med 1.11 kl. 15.30 kan du göra ett skattekort i MinSkatt
  • 1.11 får du skattekort på skattebyrån och via servicetelefonen
  • 2–6.11: Du kan inte få ett skattekort någonstans
  • från och med 7.11 får du skattekort på skattebyrån och i servicetelefonen
  • från och med 8.11 kl. 9 kan du göra skattekortet i e-tjänsten MinSkatt
 • Kvarskatter: I MinSkatt kan du betala till och med 1.11 kl. 15.30. Du ser inte dina betalningsuppgifter i MinSkatt 1–8.11 till och med kl. 9.
 • Skatteprocenträknaren: Är inte i bruk 1–8.11 till och med kl. 9.
 • Skattenummer: Om du börjar som en ny arbetstagare på en byggarbetsplats 2−6.11 går det inte att få ett skattenummer på skattebyrån under den här tiden. Hämta skattenumret i förväg före serviceavbrottet. Om det inte är möjligt kan du börja arbeta utan skattenummer och utan att vara införd i skattenummerregistret 2–6.11.2019. Hämta i så fall ett skattenummer genast efter serviceavbrottet. Läs mer om hur serviceavbrottet påverkar ansökan om ett skattenummer.
 • Skattenummerregistret: I bruk, men uppgifterna uppdateras inte 1–7.11.
 • Anmälan om byggande: Du kan inte lämna anmälan om byggande på nätet från och med 22.10. Anmälningar kan lämnas i MinSkatt igen från och med 8.11 kl. 9.
 • Palkka.fi: Är i bruk, men anmälningarna överförs inte till MinSkatt under avbrottet. Anmälningarna överförs normalt efter avbrottet. Servicetelefonen för Palkka.fi är stängd 4–7.11.2019.
 • Skatteskuldsregistret: Du kan inte söka uppgifter i skatteskuldsregistret från och med 1.11 kl. 16. Skatteskuldsregistret öppnas från och med 8.11 kl. 9.
 • Skatteskuldsintyg: Du kan skriva ut skatteskuldsintyget i MinSkatt innan serviceavbrottet börjar 1.11 kl. 15.30 och efter serviceavbrottet från och med 8.11 kl.9. Du kan beställa ett skatteskuldsintyg på en webblankett under serviceavbrottet men du får intyget först efter avbrottet.
 • Begäran om betalningsarrangemang: Du kan begära betalningsarrangemang i MinSkatt från och med 8.11 kl. 9.
 • Intyg över betald överlåtelseskatt: Du kan få överlåtelseskattedeklarationen som du lämnat på papper stämplad ännu på fredagen 1.11 under skattebyråns öppettider om du har med dig bilagor som behövs. Du kan inte få ett intyg 2–8.11. De betalningar och deklarationer som har kommit under serviceavbrottet behandlas men det kan förekomma dröjsmål. Du får ett intyg över betald överlåtelseskatt när både betalningen och deklarationen är framme hos Skatteförvaltningen. Från och med 8.11 kl. 9 kan du betala och deklarera överlåtelseskatten i MinSkatt.

 • Momsdeklaration och deklaration av övriga skatter på eget initiativ: Deklarationer kan lämnas normalt via programvaran och Ilmoitin.fi. Informationen förmedlas till Skatteförvaltningen först efter avbrottet men de registreras enligt den dag då de lämnats. Det går inte att lämna deklarationer via MinSkatt under serviceavbrottet.
 • Försenade deklarationer: Under serviceavbrottet kan Skatteförvaltningen inte sända påminnelsebrev om deklarationer och anmälningar som är för sena. Om anmälningar eller deklarationer som förfaller i oktober blir ogjorda får du ett påminnelsebrev senare än vanligt. Det ackumuleras då dröjsmålsränta och förseningsavgift för cirka en månad.
 • Det förekommer dröjsmål i momsåterbäringar i november på grund av serviceavbrottet. Momsdeklarationer handläggs inte hos Skatteförvaltningen under serviceavbrottet.
 • Arbetsgivarprestationer och anmälan av uppgifter till inkomstregistret: Du kan lämna anmälningar till inkomstregistret som vanligt. Uppgifterna om och betalningarna av arbetsgivarprestationerna för oktober visas i MinSkatt från och med 8.11 kl. 9.
 • Tilläggsförskott: Du kan inte ansöka om tilläggsförskott i MinSkatt under serviceavbrottet. Du kan betala tilläggsförskott för räkenskapsperioden som gått ut i september utan räntor om du betalar dem senast 31.10.
 • Att grunda ett företag och ändra uppgifter om företag: Uppgifterna i en etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälan förmedlas inte från företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi) till Skatteförvaltningen 2–6.11.2019. Uppgifterna uppdateras dock normalt i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och stiftelseregister.
 • De elektroniska tjänsterna för bilbeskattning och punktbeskattning är i bruk på vanligt sätt.
 • Att betala skatter och beräkna dröjsmålsräntor: Du kan inte betala skatter som nätbetalning eller beräkna dröjsmålsräntans belopp i MinSkatt 1–8.11 till och med kl. 9. Under avbrottet kan du betala skatter exempelvis i din nätbank och betalningsdagen för betalningarna registreras normalt. Du ser det aktuella betalningsläget i MinSkatt efter avbrottet.
 • Skatteskuldsregistret: Du kan inte söka uppgifter i skatteskuldsregistret under serviceavbrottet.
 • Skatteskuldsintyg: Du kan skriva ut skatteskuldsintyget i MinSkatt innan serviceavbrottet börjar 1.11 kl. 15.30 och efter serviceavbrottet från och med 8.11 kl. 9. Du kan beställa ett skatteskuldsintyg på en webblankett under serviceavbrottet men du får intyget först efter avbrottet.
 • Begäran om betalningsarrangemang: Efter serviceavbrottet kan du lämna en begäran om betalningsarrangemang i MinSkatt.
 • Anmälan om byggande: Du kan inte lämna anmälan om byggande på nätet från och med 22.10. Du kan lämna anmälan i MinSkatt efter serviceavbrottet och i tjänsten Ilmoitin.fi från och med 1.1.2020. Det utsatta datumet för anmälningar för redovisningsmånaderna 9–12/2019 är undantagsvis först 5.2.2020.
 • Intyg över betald överlåtelseskatt: Du kan få överlåtelseskattedeklarationen som du lämnat på papper stämplad ännu på fredagen 1.11 under skattebyråns öppettider om du har med dig alla bilagor som behövs. Du kan inte få ett intyg över betald överlåtelseskatt i MinSkatt 2–8.11. De betalningar och deklarationer som har kommit in under serviceavbrottet behandlas men det kan förekomma dröjsmål. I fortsättningen får du ett intyg över betald överlåtelseskatt när både betalningen och deklarationen är framme hos Skatteförvaltningen. Från och med 8.11 kl. 9 kan du betala och deklarera överlåtelseskatten i MinSkatt.

Vår service under avbrottet:

15.30: Du kan inte logga in i MinSkatt.

16: MinSkatt stängs.

Skattebyråerna och servicenumren är öppna normalt.

Chatten stängs kl. 16.

MinSkatt är stängd.

Skattebyråerna, servicenumren och chatten är stängd.

MinSkatt är stängd.

Skattebyråerna och servicenumren är öppna, men servicen begränsas till allmän rådgivning.

Chatten är stängd.

MinSkatt är stängd.

Skattebyråerna och servicenumren är öppna, men servicen begränsas till allmän rådgivning.

Chatten är stängd.

MinSkatt är stängd.

Skattebyråerna och servicenumren är öppna, men servicen begränsas till allmän rådgivning.

Chatten är stängd.

MinSkatt är stängd.

Skattebyråerna och servicenumren är öppna normalt.

Chatten är stängd.

9: MinSkatt är öppen

Skattebyråernaservicenumren och chatten är öppna normalt.