Nytt i MinSkatt i november

Efter uppdateringen av beskattningens datasystem den 21 november får även MinSkatt förbättringar och nya funktioner.

Betalningsarrangemang kan förnyas i MinSkatt

Om du har ett betalningsarrangemang och det förfaller kan du själv förnya betalningsarrangemanget i MinSkatt. Du kan förnya betalningsarrangemanget inom 10 dagar från att det har förfallit om du har åtgärdat bristerna i betalningsarrangemanget inom denna tid.

I MinSkatt ser du i fortsättningen mera detaljerade uppgifter om betalningsarrangemang än tidigare. Du ser exempelvis betalningsarrangemangets läge i realtid samt en lista över betalningar och kvittningar som har använts till skatter som ingår i ditt betalningsarrangemang. På så sätt kan du lättare jämföra uppgifterna med din betalningstidsplan.

Om ditt betalningsarrangemang förfaller ser du i MinSkatt också

  • en lista över nuvarande hinder för betalningsarrangemang
  • orsaken till att betalningsarrangemanget har förfallit
  • det belopp som du ska betala innan betalningsarrangemanget kan förnyas.

Läs mer om betalningsarrangemang

Sammandraget förnyas

Förnyelsen av sammandraget medför önskade ändringar i brevets utseende och innehåll.

Brevets innehållsordning har förbättrats och de referens- och kontonummer som behövs samt det skattebelopp jämte räntor som ska betalas finns nu genast i början av brevet.

Vi har också förbättrat sammandragstabellerna:

  • I tabellen Specifikation av skatter för företagskunder finns det förfallna skattebeloppet inklusive räntor från den dag då sammandraget skapades fram till den 22 dagen i följande månad.
  •  I tabellen Uppgifter om hur betalningar och återbäringar har använts visas närmare hur betalningar och återbäringar för tidigare månader har använts.
  • Nytt är det separata avsnittet Beslut där förseningsavgifterna finns uppräknade. Besluten om förseningsavgifter finns alltså inte längre under tabellen Skatter som härnäst förfaller till betalning.

Ändringarna visas för första gången i sammandraget för januari – alltså inte genast i november.

Läs mer om sammandraget

Du kan identifiera dig till telefonservicen via MinSkatt

Om du vill kan du identifiera dig via MinSkatt för att sköta dina ärenden i Skatteförvaltningens telefonservice. Du kan ringa telefonservicen även i fortsättningen utan att identifiera dig, men när du identifierar dig i förväg visas dina uppgifter för handläggaren genast och telefonservicen går snabbare. Om du sköter ärenden för någon annan kund, till exempel som bokförare på ett företags vägnar, kan du identifiera dig när du ringer. Din fullmakt att agera på ett företags vägnar kontrolleras separat.

I MinSkatt kan du beställa en kod med vilken du identifierar dig i vår telefonservice samtidigt som du köar till servicenumret. Om du lämnar en begäran om uppringning, ska du observera att identifieringen inte längre är i kraft när handläggaren ringer tillbaka eftersom det är fråga om ett nytt telefonsamtal.

Privatpersoner får också möjligheten att via MinSkatt begränsa skötseln av ärenden i telefonservicen. Det innebär att privatpersonen eller hens ombud alltid ska identifiera sig för telefonservicen i MinSkatt när de ringer till Skatteförvaltningen i frågor som gäller kundens beskattning.

Funktionen tas i bruk i MinSkatt 21.11.2022.

Företags- och organisationskund: ändringar i nätbetalningar i MinSkatt från och med 21.11.2022

Ett nytt gränssnitt för nätbetalningar tas i bruk i MinSkatt när datasystemet uppdateras i november. Det nya gränssnittet PSD2 påverkar i synnerhet nätbetalningarna för företags- och organisationskunder som använder OP:s företagskoder i MinSkatt.

I fortsättningen måste användare av OP:s företagskoder kontakta sin bank för att ha fullmakt för nätbetalningar i MinSkatt. Fullmakten behöver ges endast en gång och den gäller alla betaltjänster som använder gränssnittet PSD2 i nätbetalningar. Om en fullmakt redan finns behöver du inte göra något, utan du kan fortsätta att betala skatterna i MinSkatt på normalt sätt.

Fullmakten kan fås i OP:s kundservice genom att ringa eller skicka ett nätmeddelande. Läs anvisningarna för att ge fullmakt på OP:s webbplats.

Om du inte kan betala skatter i MinSkatt på grund av att fullmakten saknas ska du skriva upp betalningsuppgifterna som finns i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet och betala skatten som kontoöverföring i nätbanken. När fullmakten är i ordning kan du fortsätta att betala skatter i MinSkatt.

Ändringar för företagskunder i andra banker

  • Användare av nätbanken Nordea Business: Ändringen syns som en ny betalningsknapp Nordea B2B i betalningsfasen. Observera att användarna av nätbanken Nordea Corporate Netbank inte kan betala skatter som nätbetalning i MinSkatt.
  • Aktia, Handelsbanken, S-Banken och Danske Bank: Inga ändringar.
  • Övriga banker: Om du inte kan betala skatterna som nätbetalning i MinSkatt ska du kontakta din bank. Du kan fortfarande betala skatten i din nätbank som kontoöverföring. Betalningsuppgifterna finns i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet.
Sidan har senast uppdaterats 18.11.2022