Ändringar i fastighetsbeskattningen 2020

År 2019

Du får fastighetsbeskattningsbeslutet och giroblanketterna per post på våren. Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra någonting.

Korrigera eller komplettera uppgifterna vid behov i e-tjänsten Fastighetsuppgifter på nätet 7.3–25.4.2019. Uppgifterna finns inte ännu i MinSkatt.

Betala skatten på hösten

År 2019 är betalningsdagarna 3.9 och 15.10.

Läs mer om fastighetsskatten

År 2020

Fastighetsbeskattningsbeslutet innehåller samma uppgifter som förut. Layouten har dock ändrats och fastighetsuppgifterna korrigeras på annat sätt än tidigare.

Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra någonting. Själva förfarandet ändras alltså inte.

Korrigera eller komplettera uppgifterna i MinSkatt

E-tjänsten Fastighetsuppgifter på nätet tas ur bruk. Däremot kan du korrigera och komplettera fastighetsuppgifter i MinSkatt.
Om det finns uppgifter som behöver korrigeras i fastighetsbeskattningsbeslutet för organisationer eller uppgifter saknas ska ändringarna anges elektroniskt. Deklarationen kan lämnas in i MinSkatt. Organisationer kan inte längre på våren 2020 ange fastighetsuppgifter på en pappersblankett.

Personkunder kan även ange fastighetsuppgifter på en pappersblankett men om du använder pappersblanketten ska du observera att korrigeringssättet har ändrats:

  • Korrigera på en separat blankett (Fastighetsskattedeklaration). Med fastighetsbeskattningsbeslutet följer det inte längre en deklarationsdel där du kan göra anteckningar.

Förfallodagarna för fastighetsskatten ändras 2020

  • Fastighetsskattens förfallodagar kan infalla vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga. Förfallodagen för fastighetsskattens första rat infaller i början av den andra månaden efter månaden då fastighetsbeskattningen slutförts.
  • Förfallodagen för fastighetsskattens andra rat infaller i början av den fjärde månaden efter månader då fastighetsbeskattningen slutförts.
  • Förfallodagarna och övriga betalningsuppgifter finns i ditt fastighetsbeskattningsbeslut och i MinSkatt. Du kan betala fastighetsskatten i MinSkatt.

Gör ändringarna i tid

Om du korrigerar fastighetsuppgifter ska deklarationen i MinSkatt eller på pappersblanketter vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen som antecknats i ditt fastighetsbeskattningsbeslut. Du måste eventuellt betala en förseningsavgift för en försenad deklaration.