Ändringar i anmälningarna om byggande

Anmälningarna om byggande kommer att ändras från och med november 2019. Mängden uppgifter som ska anges i anmälan minskar och det blir ändringar i kanalerna för anmälan. Ändringarna gäller företag och hushåll.

Företagskunder

Ändringarna medför undantag i tidtabellerna för anmälningar om byggande under hösten och vid årsskiftet. Det utsatta datumet för att lämna anmälningar för redovisningsmånaderna 9–12/2019 är undantagsvis först 5.2.2020.

Anmälningar om byggande kan lämnas i MinSkatt från och med 8.11.2019

  • I MinSkatt kan du anmäla flera arbetsgivare och entreprenörer för en byggarbetsplats och flera byggarbetsplatser med en enda anmälan.
  • Du kan även sköta eventuella tilläggsutredningar via MinSkatt

Övriga ändringar i anmälningskanalerna

  • Det går inte längre att anmäla i Lomake.fi från och med 22.10.2019.
  • I Ilmoitin.fi kan anmälningar med det nya datainnehållet lämnas från och med 1.1.2020.

Ett byggföretag kan med sin egen anmälan om entreprenad anmäla bostads- eller fastighetsaktiebolaget som företaget grundat

Hushåll

Anmälningar om byggande kan lämnas i MinSkatt från och med 8.11.2019

  • Anmälningar kan lämnas i MinSkatt allteftersom byggarbetet framskrider. Anmälan ska lämnas senast före varje byggnadsinspektion.
  • Du kan även sköta eventuella tilläggsutredningar via MinSkatt.

Det går inte längre att lämna anmälningar i Lomake.fi från och med 22.10.2019

Från och med 1.11.2019 behöver du inte visa upp intyget för byggnadsinspektören i samband med byggnadsinspektionen.

Programutvecklare