Ändringar i hushållsavdrag

Regeringen föreslår ändringar från och med 2022. Dessa ändringar har ännu inte fastställts.

Avstående från oljeuppvärmning

  • Maximibeloppet av hushållsavdraget är 3 500 euro per person. Självrisken är 100 euro om året per person så som tidigare.
  • Hushållsavdraget beviljas endast för arbetets andel. Avdraget är 60 % av arbetets andel när arbetet har köpts av ett företag.
  • Om en arbetstagare anställs går det att dra av 30 % av lönen samt arbetsgivarens lönebikostnader som anknyter till lönen.
  • Ändringen gäller åren 2022–2027.

Beträffande övriga renoveringsarbeten förblir hushållsavdraget oförändrat.

Hushålls-, omsorgs- och vårdarbete

  • Maximibeloppet av hushållsavdraget är 3 500 euro per person. Självrisken är 100 euro om året per person så som tidigare.
  • Hushållsavdraget beviljas endast för arbetets andel. Avdraget är 60 % av arbetets andel när arbetet har köpts av ett företag.
  • Om en arbetstagare anställs går det att dra av 30 % av lönen samt arbetsgivarens lönebikostnader som anknyter till lönen.
  • Ändringen gäller åren 2022–2023.

Läs mer