Ändringar i e-tjänsterna ALVEU och Särskild ordning för moms

MinSkatt ersätter e-tjänsterna ALVEU och Särskild ordning för moms i november 2019. 

E-tjänsten ALVEU

Du ansöka om momsåterbäring i e-tjänsten ALVEU ännu i oktober. Efter det stängs tjänsten. Från och med november kan du ansöka om momsåterbäring i MinSkatt.

MinSkatt-anvisning: Så här ansöker du om momsåterbäring från ett annat EU-land (publiceras på hösten 2019)

E-tjänsten Särskild ordning för moms (Mini One Stop Shop)

Du kan lämna uppgifter i e-tjänsten Särskild ordning för moms t.o.m. 29.10.2019. Efter det stängs tjänsten. Från och med november kan du lämna uppgifterna i MinSkatt.

  • Lämna uppgifterna för deklarationsperioden Q3/2019 (juli-september) i e-tjänsten Särskild ordning för moms senast 20.10.2019.
  • Lämna uppgifterna för deklarationsperioden Q4/2019 (oktober-december) i MinSkatt senast 20.1.2020.

Lämnar du uppgifter för någon annans räkning?

Om du sköter någon annans ärenden i MinSkatt behöver du en fullmakt för det. Om du inte har fullmakten Skatteärenden behöver du en separat Suomi.fi-fullmakt när:

  • du ansöker om momsåterbäring från ett annat EU-land
  • du lämnar deklarationer för den särskilda ordningen för moms. 

Du kan ansöka om fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Fullmakten fungerar i MinSkatt från och med november. Läs mer om fullmakter