Ändringar i e-tjänsterna ALVEU och Särskild ordning för moms

MinSkatt ersätter e-tjänsterna ALVEU och Särskild ordning för moms i november 2019. 

E-tjänsten ALVEU

Du kan ansöka om momsåterbäring i e-tjänsten ALVEU t.o.m. 31.10 kl. 14. Efter detta stängs ALVEU helt, man kan alltså inte längre göra några återbäringsansökningar och läsa uppgifter i den tjänsten.

Från och med 8.11 kan du ansöka om återbäring av moms till utlänningar i MinSkatt (Alla funktioner > Ansökningar > Återbäring av moms från andra EU-länder).

ALVEU-tjänstens uppgifter fr.o.m. 2014 visas i MinSkatt, och det är också möjligt att redigera uppgifterna. Observera att halvfärdiga, dvs. icke lämnade, ansökningar i ALVEU inte överförs till MinSkatt.

Om Storbritannien lämnar EU utan avtal kan återbäringsansökan efter utträdet inte göras i MinSkatt. Läs mer om hur brexit inverkar på beskattningen

MinSkatt-anvisning: Så här ansöker du om momsåterbäring från ett annat EU-land (publiceras på hösten 2019)

E-tjänsten Särskild ordning för moms (Mini One Stop Shop)

Du kan lämna uppgifter i e-tjänsten Särskild ordning för moms t.o.m. 31.10.2019 kl.14. Efter detta stängs denna e-tjänst helt, och uppgifter kan inte heller läsas i tjänsten. Uppgifter kan varken lämnas eller uppdateras under perioden 1.- 7.11.2019.

Du kan lämna uppgifterna i MinSkatt fr.o.m. 8.11. De uppgifter som tidigare lämnats i e-tjänsten Särskild ordning för moms visas också i MinSkatt. Det är möjligt att redigera uppgifterna på samma sätt som förut. Du kan i fortsättningen också lämna ansökan om registrering i den särskilda ordningen i MinSkatt.

Också de meddelanden som Skatteförvaltningen har skickat till e-tjänsten Särskild ordning för moms visas i MinSkatt som separata sammandrag enligt ämnesområde (Postlåda > Meddelanden).

Om Storbritannien lämnar EU utan avtal inverkar det på deklarering inom den särskilda ordningen för moms. Läs mer om hur brexit inverkar på beskattningen

  • Lämna uppgifterna för deklarationsperioden Q3/2019 (juli-september) i e-tjänsten Särskild ordning för moms senast 20.10.2019.
  • Lämna uppgifterna för deklarationsperioden Q4/2019 (oktober-december) i MinSkatt senast 20.1.2020.

Lämnar du uppgifter för någon annans räkning?

Om du sköter någon annans ärenden i MinSkatt behöver du en fullmakt för det. Om du inte har fullmakten Skatteärenden behöver du en separat Suomi.fi-fullmakt när:

  • du ansöker om momsåterbäring från ett annat EU-land
  • du lämnar deklarationer för den särskilda ordningen för moms. 

Du kan ansöka om fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Fullmakten fungerar i MinSkatt från och med november. Läs mer om fullmakter