Västra Finlands skattebyrå, Jakobstads kontor

Postadress: PB 104, 68601 Jakobstad
Besöksadress: Choraeusgatan 10, Jakobstad
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6101

  • öppet tisdagar kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–30.6. och 1.8.–31.8. tisdagar kl. 9–12, juli stängt
  • Utanför öppettiderna kan handlingar lämnas i kontorets postlåda.
  • Beställ en betjäningstid