Kimitoön kontor

Post- och besöksadress: Arkadiavägen 3, Kimito
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6107

  • öppet tisdagar kl. 9–12 och 13–15
  • sommaröppettider 1.6.–30.6. och 1.8.–31.8. tisdagar kl. 9–12, juli stängt
  • Utanför öppettiderna kan handlingar lämnas i kontorets postlåda.

Beställ en betjäningstid