Sydöstra Finlands skattebyrå, Nyslotts kontor

Post- och besöksadress: Olavinkatu 24, 57130 Nyslott
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6103

  • öppet mån–ons kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–ons kl. 9–12
  • Kontoret har ingen postlåda i vilken handlingar kan lämnas utanför öppettiderna.

Beställ en betjäningstid