Personer som flyttat till Finland får hjälp med sina skatteärenden på servicestället International House Helsinki

När du flyttar till Finland från utlandet sköts dina skatteärenden på International House Helsinki (IHH).

Du får hjälp från International House Helsinki i följande situationer:

  • när du behöver exempelvis skattekort och skattenummer för att du har flyttat till Finland på grund av arbete eller studier
    Obs! I Nyland ska grupper på över fem personer boka en tid till Vanda.
  • du har ett företag eller är en enskild näringsidkare och du anställer och förmedlar arbetskraft från utlandet
  • du får inkomst från utlandet.

Observera att i Nyland får du dessa tjänster endast från IHH. Tjänsterna är inte tillgängliga på skattebyråerna i Helsingfors (Gloet), Träskända, Lojo, Borgå och Raseborg.

I andra skatteärenden kan du besöka vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor.

I IHH medverkar Skatteförvaltningen, FPA, Helsingfors stad, Migrationsverket, magistraten i Nyland, Nylands TE-byrå, Helsingforsregionens handelskammare och Pensionsskyddscentralen.

Kontaktuppgifter
IHH
Fågelviksgränden 2, 2 våningen
00530 Helsingfors

www.ihhelsinki.fi/