Viitasaari kontor

Postadress: PB 23, 44501 Viitasaari
Besöksadress: Keskitie 7, Viitasaari
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6106

  • öppet tisdagar kl. 9–12
  • sommaröppettider 1.6.–30.6. och 1.8.–31.8. tisdagar kl. 9–12, juli stängt
  • Kontoret har ingen postlåda i vilken handlingar kan lämnas utanför öppettiderna.

Beställ en betjäningstid