Östra Finlands skattebyrå, Suomussalmi kontor

Postadress: PB 14, 89601 Suomussalmi
Besöksadress: Kauppakatu 5, Suomussalmi
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6106

  • öppet tisdagar kl. 9–12
  • sommaröppettider 1.6.–30.6. och 1.8.–31.8. tisdagar kl. 9–12, juli stängt
  • Utanför öppettiderna kan handlingar lämnas i kontorets postlåda.

Beställ en betjäningstid