Kuopio skattebyrå

Postadress: PB 1094, 70111 Kuopio
Besöksadress: Tulliportinkatu 35, Kuopio
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6106

  • öppet mån–fre kl. 9–16.15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–fre kl. 9–15
  • mottagning av handlingar mån–fre kl. 8–16.15
  • Utanför öppettiderna kan handlingar lämnas i skattebyråns postlåda.
  • Ta med dig dina nätbankskoder.
  • Beställ en betjäningstid

Över 5 utländska arbetstagare som behöver registreras kommer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling

Kontakta Skatteförvaltningen om du kommer att anställa över 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling.