Nylands skattebyrå, Lojo kontor

Postadress: PB 10, 08101 Lojo
Besöksadress: Larsgatan 50, Lojo
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6108

  • öppet mån–ons kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–ons kl. 9–12

Beställ en betjäningstid