Träskända skattebyrå

Postadress: PB 4, 04401 Träskända
Besöksadress: Yhteiskouluntie 13, Träskända
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6108

  • öppet mån–fre kl. 9–16.15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–fre kl. 9–15
  • mottagning av handlingar 8–16.15
  • Skattebyrån har ingen postlåda i vilken handlingar kan lämnas utanför öppettiderna.
  • Beställ en betjäningstid