International House Helsinki för utländska arbetstagare som kommer till Finland

Servicestället International House Helsinki (IHH) erbjuder rådgivnings- och myndighetstjänster som är centrala för att invandrare ska hitta en plats på arbetsmarknaden. IHH handleder och ger råd till utländska arbetstagare och studerande som flyttar till huvudstadsregionen. Dessutom står IHH till tjänst för företagare och företag som anställer och förmedlar utländsk arbetskraft.

IHH:s språkkunniga kundrådgivare ger råd till personer som flyttar till Finland, hjälper dem att fylla i ansökningar och hänvisar dem till rätt myndighet.

I IHH medverkar förutom Skatteförvaltningen även FPA, Helsingfors stad, magistraten i Nyland, Nylands TE-byrå, Helsingforsregionens handelskammare och Pensionsskyddscentralen.

IHH betjänar sina kunder i magistraten i Nylands lokaler på Albertsgatan i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

IHH
Albertsgatan 25
00180 Helsingfors

Öppet mån–fre kl. 9–12 och 13–16

www.ihhelsinki.fi/