Ikalis kontor

Postadress: PL 5, 39501 Ikaalinen
Besöksadress: Vanha Tampereentie 9, Ikaalinen
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6104

    • öppet tisdagar kl. 9–15
    • sommaröppettider 1.6.–30.6. och 1.8.–31.8. tisdagar kl. 9–12, juli stängt

Över 5 utländska arbetstagare som behöver registreras kommer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling

Kontakta Skatteförvaltningen om du kommer att anställa över 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling.