Tammerfors skattebyrå

Postadress: PB 705, 33101 Tammerfors
Besöksadress: Hatanpään valtatie 36, Tammerfors
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6104

  • öppet mån–fre kl. 9–16.15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–fre kl. 9–15
  • på andra tider kan handlingarna lämnas i postlådan
  • Beställ en betjäningstid

Över 5 utländska arbetstagare som behöver registreras kommer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling

Kontakta Skatteförvaltningen om du kommer att anställa över 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling.