Servicenummer – Företagare, företag och samfund

Servicenumren betjänar dig mån–fre kl. 9–16.15, i juli kl. 9–15.

 • I MinSkatt kan du sköta nästan alla skatteärenden.
 • Om du ringer vår telefonservice och ditt ärende gäller MinSkatt: Logga färdigt in i MinSkatt så att vi kan handleda dig med användningen under samtalets gång.

Mervärdesbeskattning 029 497 015

 • Momsbeskattning, att deklarera och betala moms
  • Servicenumret är öppet klockan 9–12. Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12–16.15. Vi ringer dig under följande vardag.

Bekanta dig med ämnet

Inkomstbeskattning och registrering: firmaföretagare, öppet bolag, kommanditbolag 029 497 005

Bekanta dig med ämnet

Inkomstbeskattning och registrering: aktiebolag, andelslag, förening och stiftelse 029 497 007

 • Inkomstskattedeklaration och förskottsskatter
 • Handledning för nya företag
 • Att avbryta eller lägga ned verksamhet, att avregistrera sig
 • Föreningars allmännyttighet
 • Beskattningen av persondelägare och personkunders dividendinkomster: ring Personkunders inkomstbeskattning 029 497 003

Bekanta dig med ämnet

Jordbruks- och skogsbeskattning 029 497 017

 • Skattedeklaration
 • Förskottsskatter
 • Momsbeskattning av primärproducenter
 • Inkomster från virkesförsäljning
 • Frågor om generationsväxling

Bekanta dig med ämnet

Verka som arbetsgivare, verkställa förskottsinnehållning 029 497 005

 • Arbetsgivarprestationer
 • Betalning av arbetsgivarprestationer
 • Anmälan av löneuppgifter till Inkomstregistret, se kontaktinformation
 • Beskattningen av en arbetstagare som kommer till Finland från utlandet: ring 029 497 003 (Personkunders internationella inkomstbeskattning)

Bekanta dig med ämnet

Betalningar, konto- och referensnummer, skatteåterbäringar 029 497 027

 • Betalningsinformation
 • Utredning av fel i betalningar
 • Skatteåterbäringar

Bekanta dig med ämnet

Bilbeskattning 029 497 151

 • Bilförmånen för arbetsgivare: ring 029 497 005 (Arbetsgivare och förskottsuppbörd)
 • Bilförmånen för bilförmånstagare: ring 029 497 003 (Personkunders inkomstbeskattning)
 • Betalningssvårigheter: ring 029 497 029 (Betalningsarrangemang och indrivning)

Bekanta dig med ämnet

Fullmakter och autentisering

 • E-tjänsten Suomi.fi (autentisering, meddelanden, befullmäktigande, e-tjänsten, servicedatabasen):
 • I frågor som gäller elektronisk kommunikation och fullmakter får du råd från Skatteförvaltningens företagsspecifika servicenummer.
  • Katso-koderna och Katso-auktoringarna kan inte användas efter den 31 augusti 2021.

Bekanta dig med ämnet

Fastighetsbeskattning 029 497 021

 • Om du köpt en fastighet och ärendet gället överlåtelseskatt: ring 029 497 003 (Personkunders inkomstbeskattning)

Bekanta dig med ämnet

Betalningsarrangemang och indrivning 029 497 029

 • Betalningsarrangemang och betalningssvårigheter
  • Ansök om betalningsarrangemang enklast via MinSkatt
 • Intyg över skatteskulder
  • Du kan beställa intyget i MinSkatt. Du får intyget genast i MinSkatt och kan skriva ut det själv.

Bekanta dig med ämnet

Skattenummer och anmälningar om byggande 029 497 070

Bekanta dig med ämnet

Överlåtelsebeskattning 029 497 003

 • Skatt i samband med köp av fastighet, bostadsaktie eller värdepapper

Bekanta dig med ämnet

Punktbeskattning 029 497 155

 • Punktskattetillstånd
 • Energi- och avfallsskatter, övriga punktskatter
 • Skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt (EMCS)
 • Deklarering av punktskatter
 • Betalningssvårigheter: ring 029 497 029 (Betalningsarrangemang och indrivning)

Bekanta dig med ämnet

Årsanmälningar 029 497 037

Servicenumret är öppet klockan 9–12. Du kan lämna en återuppringningsbegäran klockan 12–16.15. Vi ringer dig senast under följande vardag.

 • Dividender och andra prestationer:
  • årsanmälan om dividender
  • källskatt på ränteinkomster
  • stipendier och understöd
  • medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor
  • delägarlån
  • lån och räntor
  • virkesköparens årsanmälan.
 • Löner och pensioner
  • Arbetsgivarens årsanmälan om löner (att korrigera en anmälan för 2018 eller tidigare år)
  • pensioner och förmåner
 • FATCA-, CRS- och DAC2-årsanmälningar: fatca(a)vero.fi

Läs anvisningar om detta:

Samtalspriser

När du ringer Skatteförvaltningens nummer som börjar med 0294 eller 0295 med mobiltelefonen är priset på samtalet mobilsamtalsavgiften (msa). När du ringer från fasta anslutningar är priset på samtalet lokalnätsavgiften (lna) För samtal från utlandet fastställs priset av den lokala teleoperatören.

Avgifterna bestäms enligt operatörens prislista. Om du använder ett samtalspaket lönar det sig att kontrollera hos operatören om samtal till nummer som börjar med 029 ingår i paketet.

Teleoperatörens avgift börjar löpa genast när linjen öppnas, alltså du betalar också till operatören för kötiden. I stället för att köa länge rekommenderar vi att du hellre ringer på nytt om en stund.

Att ringa från utlandet

Om du ringer från utlandet ska du först välja landsnumret +358 och därefter servicenumret utan den inledande nollan. Till exempel Skattekort: +358 29 497 001.