Skatt.fi och våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 6.6 cirka klockan 18–22. Mer information om serviceavbrottet

Respons om telefonservicen

Obs! Här kan du inte få något svar på frågor som gäller din personliga beskattning. Om du har frågor som gäller din personliga beskattning eller ett enskilt företags beskattning kontakta oss

Skriv inga personliga uppgifter i meddelandet som t.ex. personbeteckning eller bankkontonummer.

Uppgifter som har markerats med asterisk (*) är obligatoriska.Kontaktuppgifter