Respons om servicen på skattebyrån

Denna blankett är enbart för feedback om byråbesök. Om din respons innehåller en fråga om beskattning besvarar vi den i Svarsbanken. Om du har frågor som gäller din personliga beskattning eller ett enskilt företags beskattning kontakta våra servicenummer

Skriv inga personliga uppgifter i meddelandet som t.ex. personbeteckning eller bankkontonummer.

Uppgifter som har markerats med asterisk (*) är obligatoriska.


 


 


 

Kontaktuppgifter