Skapa en fullmakt med ombudsstatus

När ombudet får ett meddelande om att ombudsstatusen (KATSO - Ombud) har beviljats, kan Katso-huvudanvändaren använda en Excel-tabell för att skapa en fullmakt för elektronisk kommunikation för flera huvudmän.

En beskrivning om hur fullmakten skapas finns i den nedanstående anvisningen.

Skapa en fullmakt för elektronisk kommunikation med hjälp av tabellkörning (pdf)

Skapa fullmakten med hjälp av den nedanstående Excel-tabellen som har också en anvisning för ifyllande. Filens namn kan du välja fritt.

Tabell om huvudmän (xlsx)

Om det finns flera personer som tillsammans har firmateckningsrätt som huvudmannens representant, bestämmer ombudet, om alla dessa personer ska antecknas som personer som accepterar fullmakten. Vid behov ska ombudet diskutera saken med huvudmannen.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken