Acceptera eller neka en fullmakt för elektronisk kommunikation

Huvudmannens representant kan acceptera eller neka fullmakten för elektronisk kommunikation på två sätt:
  • elektroniskt (identiteten verifieras elektroniskt med nätbankkoderna eller ett elektroniskt personkort) eller
  • genom att besöka ett Katso-kundregistreringsställe, dvs. ett sådant Skatteförvaltningens kontor som sköter Katso-ärenden.

Fullmakten försvinner från systemet om den inte accepteras eller nekas inom fyra veckor.

Ombudet kan använda behörigheterna som antecknats i fullmakten när

  • huvudmannens representant (som har firmateckningsrätt) har accepterat fullmakten
  • man har kontrollerat att huvudmannens representant har firmateckningsrätt.

Bekräftelse av fullmakt:
Acceptera fullmakten för elektronisk kommunikation (pdf)

Förteckning över Katso-kundregistreringsställen:
Ställen för Katso-kundregistrering

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken