Webbtjänsten Katso – elektronisk autentisering och auktorisering för företag

Med en Katso-kod kan du autentisera dig när du loggar in i myndigheters e-tjänster, t.ex. i e-tjänsten MinSkatt, som representant för ett företag. Katso-koder kan användas av företag, sammanslutningar, offentliga organisationer (t.ex. kommuner) och dödsbon.

Gå till webbtjänsten Katso

Så här skapar du en Katso-kod.

Med hjälp av Katso-koden kan du också auktorisera ett ombud, t.ex. en bokföringsbyrå, att sköta dina ärenden. Ett annat alternativ är en fullmakt för elektronisk kommunikation.

Så här auktoriserar du någon att sköta dina ärenden.

Vad är en Katso-kod?

Du behöver en Katso-kod när du vill autentisera dig för inloggning i myndigheters e-tjänster. Katso-koden är en kod för stark autentisering, dvs. den innehåller ett användarnamn, ett lösenord och ett engångslösenord. Katso-koden är avgiftsfri.

Det finns två slag av Katso-koder

  • Katso-koder
  • Katso-underkoder. 

Koderna, informationen om dem och användningen av dem administreras i webbtjänsten Katso.

Du kan ha endast en Katso-kod, men med den kan du agera för flera organisationers räkning.

En organisation kan ha flera Katso-huvudanvändare, sekundära Katso-huvudanvändare och andra användare med olika behörigheter.

Vad är webbtjänsten Katso?

Katso-autentisering tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen och är ett sätt för företag att autentisera sig i myndigheters e-tjänster.

I webbtjänsten Katso kan du administrera din Katso-kod, exempelvis byta lösenord eller skriva ut en lösenordslista. Som huvudanvändare kan du också skapa Katso-underkoder för dina anställda och administrera koderna.

I webbtjänsten Katso kan du bevilja och ta emot auktoriseringar. Så här auktoriserar du en person.

Katso-anvisningar

Katso-anvisningar
Katso-anvisningar för utländska aktörer

Katso-support

Katso-servicenumret: 029 497 005
Webbtjänsten Katso (Svarsbanken)
Katso-kundregistreringsställen

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken